ให้เงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดแทนเงินสด วิธีช่วยคนไร้บ้าน?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ให้เงินด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดแทนเงินสด วิธีช่วยคนไร้บ้าน?

  • 11 สิงหาคม 2018

คุณจะให้เงินคนไร้บ้านโดยสแกนคิวอาร์โค้ดแทนเงินสดไหม หากวิธีนี้ช่วยคนไร้บ้านได้จริง? อเล็กซ์ แมคแคเลียน เชื่อเช่นนั้น เขาก่อตั้งโครงการ Greater Change ซึ่งเป็นโครงการทดลองที่เมืองออกซฟอร์ด เสนอทางเลือกให้คนให้เงินแก่คนไร้โดยการสแกนผ่านสมาร์ทโฟนแทนที่จะเป็นเงินสด

ระบบช่วยให้ผู้รับผิดชอบได้ร่วมบริหารบัญชีเงินไปกับคนไร้บ้าน ให้แน่ใจได้ว่าเงินถูกใช้ตามจุดประสงค์ นอกจากนี้ยังสามารถรู้ข้อมูลภูมิหลังของคนที่เขาช่วยเหลือได้อีกด้วย แต่คนทั่วไปก็ยังมีความเห็นแตกต่างออกไป บ้างเห็นว่าคนไร้บ้านกำลังถูกปฏิบัติเหมือนเป็นแค่ "สิ่งของ" ในซูเปอร์มาร์เก็ต