ฝึกกาเก็บก้นบุหรี่

ฝึกกาเก็บก้นบุหรี่

สวนสนุกปุย เดอ ฟู (Puy de Fou) ในฝรั่งเศสกำลังมีผู้ช่วยทำความสะอาดคนใหม่ ไม่ใช่พนักงานใหม่ หรืออาสาสมัคร แต่เป็นนกกาหกตัวที่กำลังถูกฝึกให้ช่วยเก็บก้นบุหรี่และขยะในสวนสนุกแห่งนี้ พวกมันจะได้กินขนมทุกครั้งที่มันนำขยะมาทิ้งแต่ละชิ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของสวนบอกว่า สิ่งที่ต้องการจะสื่อคือมนุษย์ต้องเป็นฝ่ายที่เอาใจใส่เรื่องนี้มากขึ้น