วาฬเบลูกาและนาร์วาลมีวัยหมดประจำเดือนเหมือนมนุษย์

วาฬเบลูกา

ที่มาของภาพ, PA

คำบรรยายภาพ,

วาฬเบลูกามีวิวัฒนาการให้เพศเมียหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก เพื่อความอยู่รอดของฝูง

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบว่า นอกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด ได้แก่มนุษย์ วาฬนำร่องครีบสั้น และวาฬเพชฌฆาตแล้ว ยังมีสัตว์ชนิดพันธุ์อื่นคือวาฬเบลูกา (Beluga whale) และวาฬนาร์วาล (Narwhal) ที่เพศเมียเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนได้เมื่ออายุมากขึ้น

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยอร์กและมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ของสหราชอาณาจักร ตีพิมพ์รายงานการค้นพบดังกล่าวในวารสาร Scientific Reports โดยระบุว่าได้ศึกษาซากวาฬ 16 ชนิดพันธุ์ และพบรังไข่ที่หยุดการทำงานไปแล้วในวาฬเบลูกาสูงวัยเพศเมีย รวมถึงในซากนาร์วาล ซึ่งเป็นวาฬมีงาเดี่ยวงอกยาวออกมาจากส่วนกรามบน

ทั้งนี้ การเข้าสู่ "วัยทอง" ของสัตว์เพศเมียไม่ใช่สิ่งที่พบได้ทั่วไป เนื่องจากสัตว์โลกส่วนมากมีการสืบพันธุ์ในทุกช่วงอายุของชีวิตไปจนกว่าจะตาย นักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่าการหมดประจำเดือนซึ่งทำให้เพศเมียยุติการสืบพันธุ์เมื่อมีอายุมากขึ้น น่าจะเป็นกลยุทธ์ในเชิงวิวัฒนาการของสัตว์บางชนิดเพื่อให้เผ่าพันธุ์อยู่รอด

คำบรรยายภาพ,

คาดว่านาร์วาลมีบรรพบุรุษร่วมกับวาฬเบลูกามาก่อน

ดร. แซม เอลลิส ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า "ภาวะหมดประจำเดือนจะมีความสมเหตุสมผลในเชิงวิวัฒนาการได้ จะต้องมีเหตุผลรองรับอย่างน้อย 2 ประการ คือการหยุดเจริญพันธุ์นั้นจะต้องส่งผลดีบางอย่าง และจะต้องช่วยให้สัตว์เพศเมียมีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไปได้หลังหยุดเจริญพันธุ์แล้วด้วย"

ในการติดตามศึกษาฝูงวาฬเพชฌฆาตก่อนหน้านี้ ทีมวิจัยเดียวกันพบว่าภาวะหมดประจำเดือนเมื่อมีอายุ 30-40 ปี อาจช่วยให้แม่วาฬและลูกสาวไม่ตั้งท้องพร้อมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันแก่งแย่งทรัพยากรในฝูงเพื่อเลี้ยงดูลูกวาฬ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกของวาฬตัวเมียที่แก่กว่ามักจะพ่ายแพ้และต้องตายไปแต่ยังเล็ก

ในทางตรงกันข้าม หากแม่วาฬเพชฌฆาตหมดประจำเดือนและหยุดตั้งท้องเมื่อมีอายุมากขึ้น โอกาสอยู่รอดของลูกวาฬในฝูงโดยรวมจะเพิ่มขึ้น วาฬเพศเมียซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตมากยังสามารถมีเวลามาทำหน้าที่จ่าฝูง เป็นผู้นำในการหาอาหารและหลบภัยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสอยู่รอดของทั้งฝูงได้อีกด้วย โดยวาฬจ่าฝูงที่แก่ชราจะได้รับการดูแลตอบแทนจากเครือญาติอย่างใกล้ชิด

ทีมวิจัยเชื่อว่าวิวัฒนาการในลักษณะเดียวกันนี้เป็นสาเหตุของการหมดประจำเดือนในวาฬเบลูกาและนาร์วาล รวมทั้งในกรณีของมนุษย์ด้วยเช่นกัน