ลางานพักผ่อนช่วยยืดอายุให้ชีวิตยืนยาวขึ้น

พักผ่อนที่ทะเล

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิของฟินแลนด์ เผยผลการศึกษาล่าสุดที่พบว่า การลาพักร้อนหรือได้หยุดงานพักผ่อนเป็นเวลานานเพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้น ทั้งทำให้ความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนวัยอันควรลดลง

มีการตีพิมพ์ผลวิจัยดังกล่าวในวารสารโภชนาการ สุขภาพ และความชรา (Journal of Nutrition Health & Aging) โดยทีมผู้วิจัยระบุว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเก่า ซึ่งศึกษาเรื่องความดันโลหิตกับอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มชายนักธุรกิจวัยกลางคนจำนวน 1,222 คน โดยงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเมื่อปี 1974 และมีการติดตามผลภายหลังเป็นระยะในช่วง 5 ปี 15 ปี และ 40 ปี หลังจากนั้นด้วย

กลุ่มทดลองที่เป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารเหล่านี้ แต่ละคนล้วนทำงานหนักและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างน้อยคนละ 1 ข้อ

พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตไปตามปกติอย่างที่เคยเป็นมา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รับคำแนะนำให้กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์ของผู้ที่มีสุขภาพดี

หากทำตามคำแนะนำไปแล้วระยะหนึ่ง แต่อัตราเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงไม่ลดลง ทีมวิจัยก็จะให้ยาควบคุมความดันโลหิตแก่คนกลุ่มนี้ด้วย

การทดลองข้างต้นดำเนินไปเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวทีมนักวิจัยพบว่า อัตราความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มที่ได้รับคำแนะนำให้รักษาสุขภาพนั้น ลดลงมากกว่าของกลุ่มที่ไม่ได้รับคำแนะนำอย่างเห็นได้ชัด

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดตามผลในระยะยาวอีก 2 ครั้ง พบว่าข้อมูลที่เก็บได้ในช่วง 15 ปีหลังเริ่มทำการทดลองชี้ว่า กลุ่มที่ระวังรักษาสุขภาพตามคำแนะนำกลับมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า ส่วนการติดตามผลในช่วง 40 ปีหลังเริ่มทำการทดลองพบว่า อัตราการเสียชีวิตของทั้งสองกลุ่มกลับมาใกล้เคียงกันอีกครั้ง

ความผิดปกติดังกล่าวทำให้มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลการทดลองว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งทีมนักวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่มีจำนวนวันที่หยุดพักผ่อนต่อปีน้อยกว่า

"คนที่ไม่ค่อยหยุดงานมักจะทำงานหนักและนอนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับคนที่ลาหยุดพักผ่อนนานวันกว่า" ดร. ทิโม สแตรนด์เบิร์ก ผู้นำทีมวิจัยกล่าว "การใช้ชีวิตแบบที่เหน็ดเหนื่อยเคร่งเครียด อาจทำให้ผลดีของการรักษาสุขภาพตามคำแนะนำหายไปจนหมด"

ผลวิเคราะห์ยังพบว่า คนที่ลาหยุดพักผ่อนเพียง 3 สัปดาห์ต่อปีหรือน้อยกว่า มีความเสี่ยงชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนที่ได้พักร้อนปีละ 3 สัปดาห์ขึ้นไปถึง 37%

"ไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนการพักผ่อนคลายเครียดอย่างเต็มที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย หรืองดบุหรี่และแอลกอฮอล์" ดร. สแตรนด์เบิร์ก กล่าว

"ตราบใดที่คุณยังทำงานหนักโดยไม่หยุดพัก การพยายามปฏิบัติตัวตามคำแนะนำให้มีสุขภาพดีนั้นไม่มีประโยชน์อะไร แต่กลับจะยิ่งเพิ่มความเครียดในชีวิตประจำวันให้สาหัสขึ้นด้วยซ้ำ"