ความเชื่อเรื่องรอบเดือน กับผลพวงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ

ความเชื่อเรื่องรอบเดือน กับผลพวงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ

ประเพณีและความเชื่อเรื่องสุขอนามัยเกี่ยวกับการมีรอบเดือนของสตรีในเอเชียใต้ ที่มองว่าเป็นสิ่งสกปรก ทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญความยากลำบากในชีวิต เช่นที่เมืองคุลลู มะนาลี ในแถบเทือกเขาหิมาลัย ผู้หญิงที่มีรอบเดือนถูกห้ามไม่ให้นอนในบ้าน บางคนถูกส่งไปนอนในคอกวัว หรือกระท่อมนอกหมู่บ้าน

ชาวบ้านเชื่อว่าหากปล่อยให้ผู้หญิงที่มีรอบเดือนเข้าบ้าน หรือเข้าวัด จะทำให้พระเจ้าโกรธเคือง

ขณะนี้ทางการท้องถิ่น กำลังพยายามยุติธรรมเนียมที่ว่านี้ โดยใช้การเต้นระบำท้องถิ่นเป็นสื่อ สร้างความตระหนักในเรื่องสุขอนามัย ในระหว่างการมีประจำเดือน อย่างไรก็ดี กระแสตอบรับในเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบ ชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจ ขณะที่บางส่วนเรื่มปรับเปลี่ยนความคิด และยอมรับการเปลี่ยนแปลง