ขยะพลาสติกจากครัวเรือนญี่ปุ่นถูกนำไปรีไซเคิลจริงหรือไม่?

ขยะพลาสติกจากครัวเรือนญี่ปุ่นถูกนำไปรีไซเคิลจริงหรือไม่?

คนในญี่ปุ่นให้ความสำคัญและจริงจังกับการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นอย่างมาก ขณะที่ทางการก็ให้คำแนะนำเรื่องการแยกขยะประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียด แต่จากการตรวจสอบของบีบีซีกลับพบว่า ขยะพลาสติกจากครัวเรือนญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ภายในประเทศ ทว่าญี่ปุ่นกลับผลักภาระการจัดการกับขยะจำพวกนี้ไปให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้าน

รูเพิร์ต วิงฟิลด์-เฮยส์ ผู้สื่อข่าวบีบีซีในญี่ปุ่น ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้และพบว่า แม้คนญี่ปุ่นจะทุ่มเทให้กับเรื่องของการแยกขยะพลาสติก เช่น ล้างขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สะอาด ก่อนที่จะนำมาแยกประเภททิ้งตามที่ทางการกำหนด แต่ในความเป็นจริงเมื่อขยะพลาสติกจากครัวเรือนเหล่านี้เข้าสู่โรงงานขยะ กลับไม่ได้ถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก โดย 70% ของขยะเหล่านี้ถูกขายในราคาขายส่งให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อปีก่อนญี่ปุ่นส่งขยะพลาสติก 1 ล้านตันไปยังจีน แต่ปีนี้จีนได้ห้ามการนำเข้าขยะเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง ทำให้ขยะพลาสติกจากครัวเรือนญี่ปุ่นไม่มีที่จะไป ผู้รีไซเคิลขยะจึงต้องหาทางเลือกใหม่ นั่นคือการส่งไปมาเลเซียแทน

ผู้สื่อข่าวบีบีซีบอกว่า ขยะพลาสติกบางส่วนที่ถูกนำมารีไซเคิลในญี่ปุ่นเป็นพลาสติกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น กันชนรถยนต์ ซึ่งสามารถนำไปเข้ากระบวนการย่อยเป็นชิ้นเล็กและนำไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำแบบเดียวกันได้กับขยะพลาสติกจากครัวเรือน ที่ทั้งสกปรก จัดการยาก และดูไม่มีมูลค่า ด้วยเหตุนี้ขยะพลาสติกจากครัวเรือนญี่ปุ่นจึงถูกส่งออกไปต่างประเทศและถูกฝังกลบหรือไม่ก็นำไปเผา นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมขยะพลาสติกจำนวนมากจึงมีจุดจบในทะเล