ผลสำรวจพบปี 2017 โลกเผชิญความเศร้าหมองสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ

  • 15 กันยายน 2018
Business man is stressed from his work. depression and anxiety concept. Image copyright Getty Creative Stock

สำนักจัดทำการสำรวจความคิดเห็นชื่อดัง "แกลลัพ" (Gallup) ของสหรัฐฯ เผยรายงานการสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนทั่วโลกประจำปีล่าสุดซึ่งชี้ว่า ในปี 2017 ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับความหดหู่เศร้าหมองในระดับสูงสุดยิ่งกว่าปีใด ๆ ในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษ

รายงานดังกล่าวของแกลลัพ (Global Emotions Report ) ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนกว่า 154,000 คน ในกว่า 145 ประเทศทั่วโลก ระบุว่าในปีที่แล้วผู้คนต้องพบกับเหตุการณ์ที่สร้างความวิตกกังวล ความเครียด ความโกรธ และความเศร้าหมอง รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับตัวเลขสถิติในปีที่เริ่มมีการเก็บข้อมูล คือปี 2005 เป็นต้นมา

มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและนำมาจัดทำเป็น "ดัชนีประสบการณ์ลบ" (Negative Experience Index )ซึ่งมีค่าดัชนีระหว่าง 0-100 เพื่อเป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงระดับอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบของผู้คนในแต่ละประเทศ

ค่าเฉลี่ยของดัชนีประสบการณ์ลบจากทั่วโลกในปี 2017 อยู่ที่ 30 ซึ่งเพิ่มจากของปีก่อนหน้า 2% แม้ตัวเลขนี้จะดูเหมือนว่าอารมณ์หดหู่เศร้าหมองของชาวโลกเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่การที่กลุ่มประชากรผู้ถูกสุ่มสำรวจมีขนาดใหญ่ จึงคาดได้ว่าสภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างมากพอสมควร

ผลการสำรวจในปี 2017 ดังกล่าวชี้ว่า ผู้คนทั่วไปราว 4 ใน 10 คน ได้เผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่ทำให้มีความกังวลและเศร้าหมองมาก่อนหน้าวันที่จะถูกสัมภาษณ์ 1 วัน โดยสาเหตุของความรู้สึกเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันตรายและปัญหาความมั่นคงระดับโลก เช่นการก่อการร้าย สงคราม วิกฤตผู้อพยพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Image copyright GALLUP
คำบรรยายภาพ แผนที่แสดงค่าดัชนีประสบการณ์ลบจากทั่วโลก โดยเริ่มจากค่าต่ำสุด (16) ซึ่งแทนด้วยสีขาว ไปจนถึงค่าสูงสุด (61) ซึ่งแทนด้วยสีเขียวเข้ม

ในปีที่ทำการสำรวจล่าสุด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (CAR) ล้มแชมป์เก่า 5 สมัยคืออิรักลงได้ โดยขึ้นครองตำแหน่งประเทศที่ผู้คนมีประสบการณ์ลบมากที่สุดในโลก (ค่าดัชนี 61) เนื่องจากกำลังประสบกับสงครามกลางเมืองที่ทำให้ผู้คนนับแสนต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่ออพยพลี้ภัย

ประเทศที่ผู้คนมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบน้อยที่สุดในปี 2017 ได้แก่เบลารุส บัลแกเรีย มอริเชียส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสวีเดน ซึ่งต่างก็มีค่าดัชนีประสบการณ์ลบที่ 21 ทั้งสิ้น ส่วนประเทศไทยมีค่าดัชนีดังกล่าวอยู่ในช่วงราว 25-30 ซึ่งเป็นระดับปานกลาง

สำหรับผลการสำรวจอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกนั้น ผู้คนทั่วโลกอย่างน้อย 70% บอกว่าได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ให้ความรื่นเริงบันเทิงใจ ทำให้ได้ยิ้ม หัวเราะ และผ่อนคลาย รวมทั้งได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพจากคนรอบข้าง แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีประสบการณ์บวกที่ได้จากการสำรวจทั่วโลกไม่สู้เปลี่ยนแปลงมากนักตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2017 ค่าดัชนีอยู่ที่ 69 ต่ำลงกว่าของปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม