เบคอน ไส้กรอก อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

  • 3 ตุลาคม 2018
Bacon Image copyright Getty Images

งานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่รับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปในปริมาณมากมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารประเภทดังกล่าวน้อย ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาขององค์กรอนามัยโลกก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเนื้อสัตว์แปรรูปทำให้เกิดมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายบอกว่าความเสี่ยงมะเร็งจากการรับประทานอาหารดังกล่าวยังมี "น้อยมาก ๆ"

เสี่ยงแค่ไหน?

ในสหราชอาณาจักร ผู้หญิง 14 ใน 100 คน จะเป็นมะเร็งเต้านม ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต นั่นหมายความว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ในหมู่ประชากรกลุ่มนี้ ทำให้ประเมินได้ว่าจะมีผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น 1 คน ต่อทุก ๆ 100 คน

ศูนย์วิจัยมะเร็งสหราชอาณาจักร ระบุว่าการเกิดมะเร็งราว 23 เปอร์เซ็นต์ เป็นกรณีที่ป้องกันได้ และ การเกิดมะเร็ง ราว 8 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุมาจากโรคอ้วน และอีก 8 เปอร์เซ็นต์เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทีมนักวิจัยซึ่งตีพิมพ์ผลการวิจัยนี้ในวารสารมะเร็งนานาชาติ (International Journal of Cancer) ระบุว่า สิ่งที่นักวิจัยค้นพบว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นเป็นเฉพาะเนื้อสัตว์แปรรูป ไม่ใช่เนื้อแดง

ก่อนหน้านี้องค์กรอนามัยโลกระบุว่า เนื้อสัตว์แปรรูปก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง เพราะมีหลักฐานว่าอาหารดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ ในส่วนของเนื้อแดงนั้น องค์กรอนามัยโลกระบุว่า "อาจ" ทำให้มีความเสี่ยงเกิดมะเร็ง

งานวิจัยนี้เชื่อถือได้มากแค่ไหน?

งานวิจัยนี้ศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงมากกว่าหนึ่งล้านคน และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกินเนื้อที่ผ่านกระบวนการแปรรูปกับความเสี่ยงเกิดมะเร็ง แต่ยังไม่ชัดเจนว่าอาหารนี้ก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีจุดอ่อนอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา รวมถึงงานวิจัย 15 ชิ้นที่ถูกนำมาศึกษาต่างให้คำจำกัดความของการ "รับประทานในจำนวนมาก" ต่างกัน เช่นงานวิจัยหนึ่งอาจบอกว่า 9 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 2-3 แผ่นต่อสัปดาห์ แต่งานวิจัยอื่นระบุว่าสูงกว่านั้น นอกจากนี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นการสังเกตและไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุและผลกระทบได้ รวมทั้งยังอาศัยข้อมูลที่ได้จากความทรงจำของผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยว่ารับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปมากน้อยแค่ไหน จากนั้นนักวิจัยจึงไปตามต่อว่าใครที่ป่วยเป็นมะเร็ง

นอกจากนี้ผู้ที่บอกว่ารับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปและเป็นมะเร็งในเวลาต่อมา ก็อาจจะมีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งได้

Image copyright Getty Images

เราควรเลิกกินเนื้อสัตว์แปรรูปหรือไม่?

ดร.มาเรียม ฟาร์วิด จากวิทยาลัยสาธารณสุข ที เฮช ชาน ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นแกนนำการวิจัยชิ้นนี้ แนะนำให้ทานเนื้อสัตว์น้อยลงแทนที่จะเลิกทานไปเลย

ขณะที่สำนักบริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ หรือ เอ็นเอชเอส แนะนำว่าไม่ควรกินเนื้อสัตว์แปรรูปหรือเนื้อแดงมากกว่า 70 กรัมต่อวัน

ด้าน ดร.คูนลี บอกว่า ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าคนเราควรกินอาหารประเภทดังกล่าวน้อยลงตามที่งานวิจัยชิ้นนี้บอกหรือไม่ โดยเขาบอกว่าความเสี่ยงมะเร็งจากอาหารประเภทนี้ยัง "น้อยมาก ๆ"

อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่า ควรจะศึกษาเพิ่มเติมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อสัตว์แปรรูปกับการเกิดมะเร็งและจะมีวิธีใดในกาลดความเสี่ยงได้หรือไม่ เช่น หากระบวนใหม่ ๆ การในการผลิตอาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง