บูรณะกำแพงเมืองจีนจากการถูกพืชคุกคาม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กำแพงเมืองจีน: จากที่เคยปกป้องจีนจากศัตรู ตอนนี้กำลังทรุดโทรมเพราะธรรมชาติ

  • 22 พฤศจิกายน 2018

กำแพงเมืองจีนที่เคยปกป้องจีนจากการรุกรานของศัตรู ตอนนี้กำลังเผชิญกับการคุกคามของพืชและวัชพืช ทำให้ทางการจีนต้องบูรณะซ่อมแซม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง