“หนึ่งคำ” เมื่อชาวญี่ปุ่นพูดถึงสมเด็จพระจักรพรรดิ

“หนึ่งคำ” เมื่อชาวญี่ปุ่นพูดถึงสมเด็จพระจักรพรรดิ

เมื่อปี 2016 ผู้สื่อข่าวบีบีซีที่กรุงโตเกียว สอบถามความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นหลังมีข่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นจะทรงสละราชสมบัติ โดยผู้สื่อข่าวได้ขอให้ชาวญี่ปุ่น 4 คน แสดงความรู้สึกของพวกเขาต่อสมเด็จพระจักรพรรดิผ่านคำหนึ่งคำ