สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนสละราชสมบัติ

Emperor Akihito delivers his last birthday address alongside his wife Empress Michiko

ที่มาของภาพ, EPA

คำบรรยายภาพ,

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ตรัสขอบคุณประชาชนชาวญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะด้วยความตื้นตันพระทัย สำหรับการสนับสนุนที่มีให้พระองค์เสมอมา

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น พระราชทานพระราชดำรัสแก่พสกนิกรญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จออกพบประชาชนในลักษณะนี้ ก่อนที่จะทรงสละราชสมบัติในเดือน เม.ย.ปีหน้า

สมเด็จพระจักรพรรดิ พร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออก ณ สีหบัญชรของพระราชวังอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว วันนี้ (23 ธ.ค.) ท่ามกลางพสกนิกรกว่า 80,000 คนที่ไปเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่มาของภาพ, EPA

คำบรรยายภาพ,

ชาวญี่ปุ่นกว่า 80,000 คนไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ เสด็จออก ณ สีหบัญชรของพระราชวังอิมพีเรียล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิ ตรัสว่า พระองค์ทรง "สบายพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง" ที่รัชสมัยของพระองค์ผ่านพ้นไปได้โดยที่ญี่ปุ่นไม่ได้เข้าสู้รบในสงครามใด ๆ

ในตอนหนึ่ง พระองค์ตรัสขอบคุณประชาชนชาวญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะด้วยความตื้นตันพระทัย สำหรับการสนับสนุนที่มีให้พระองค์เสมอมา

ที่มาของภาพ, AFP/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

สมเด็จพระจักรพรรดิ ตรัสว่า ทรง "สบายพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง" ที่รัชสมัยของพระองค์ผ่านพ้นไปได้โดยที่ญี่ปุ่นไม่ได้เข้าสู้รบในสงครามใด ๆ

นอกจากนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิยังได้ตรัสแสดงความเสียพระทัยกับชาวญี่ปุ่นที่สูญเสียสมาชิกครอบครัวและได้รับความเดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหว วาตภัยครั้งรุนแรง และภัยคลื่นความร้อนที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญในรอบปีที่ผ่านมานี้

อีกทั้งยังทรงหวังว่าญี่ปุ่นจะให้การต้อนรับแรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ที่จะเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้าไปช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญจากการที่ประเทศเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ

คำบรรยายวิดีโอ,

เมื่อปี 2016 บีบีซีให้ชาวญี่ปุ่นแสดงความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระจักรพรรดิผ่านคำหนึ่งคำ

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 1989 โดยรัชสมัยของพระองค์เรียกว่ายุค "เฮเซ" ซึ่งมีความหมายว่า "สงบสุขทุกสารทิศ"

เมื่อปีที่แล้ว พระองค์ทรงเข้ารับการผ่าตัดพระหทัยและการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งยังเคยตรัสว่าทรงมีพระชนมายุมากขึ้น และพระพลานามัยอ่อนแอลง ส่งผลให้การทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจทำได้ไม่เต็มที่

รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่ 30 เม.ย.ปีหน้า เป็นวันสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบัน และเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 58 พรรษา จะเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่ 1 พ.ค. และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นในวันที่ 22 ต.ค. ปีเดียวกัน