Media Player
อัลติมา ทูลี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้
03.01.2019

ภาพถ่ายวัตถุที่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะเท่าที่นาซาเคยสำรวจพบ

นาซาเผยภาพ อัลติมา ทูลี วัตถุที่อยู่ห่างไกลที่สุดเท่าที่เคยสำรวจพบในระบบสุริยะ ส่วนภาพที่มีความคมชัดสูงจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการส่งสัญญาณกลับมายังโลก