'ฟาร์มลอยน้ำ' ในบังกลาเทศ ช่วยให้คนอยู่รอดในช่วงน้ำท่วม

คุณเคยเห็นฟาร์มลอยน้ำหรือไม่ ชาวบ้านในบังกลาเทศที่มักเผชิญน้ำท่วม กำลังเรียนรู้เอาตัวรอดด้วยการสร้างฟาร์มลอยน้ำ พวกเขาใช้เทคนิคโบราณที่ทำให้ฟาร์มลอยตามน้ำที่เพิ่มระดับขึ้น

ฟาร์มลอยน้ำเหล่านี้ มีความสำคัญต่อเกษตรกรในบังกลาเทศอย่างมาก เพราะมีฝนตกชุกในบังกลาเทศ หน้าแล้งมีเพียง 3 เดือน ส่วนเวลาที่เหลือเต็มไปด้วยน้ำ

บังกลาเทศเป็นที่ตั้้งของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีที่เลวร้ายที่สุด พื้นที่ 3 ใน 4 ของประเทศอาจถูกน้ำท่วม

ฮาริโพโด เกษตรกรคนหนึ่งเล่าว่า "ในช่วงมรสุม เราลำบากมาก เราได้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอด"

จากนั้น เขาได้สาธิตวิธีการทำแปลงปลูกผักลอยน้ำ โดยใช้ผักตบชวา

ตอนน้ำท่วม แปลงผักจะลอยขึ้นตามน้ำ เกษตรกรที่นี่ ปลูกผักหลากหลายชนิด โดยไม่ใช้สารเคมี

"ตอนมรสุมเข้า เราคงไม่มีงานทำ ถ้าพ่อแม่ ปูย่าตายายของเรา ไม่สอนเราให้สร้างฟาร์มลอยน้ำ ตอนนี้ เราขยายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม นี่คือคนมารับผักไปขายส่ง เขามาจากเมืองบาริซัล และคูลนา เรืออวนลากมาซื้อผักจากเรา ได้กำไรดีมาก"

ขณะนี้ ฮาริโพโด กำลังสอนให้ชุมชนอื่น ๆ ในบังกลาเทศ รู้จักการทำฟาร์มลอยน้ำ