การขริบอวัยวะเพศคืออะไร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

การขริบอวัยวะเพศหญิงคืออะไร

  • 6 กุมภาพันธ์ 2019

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องให้ทั่วโลกยุติการขริบอวัยวะเพศหญิงอย่างสิ้นเชิงเนื่องในวันนานาชาติเพื่อต่อต้านการขริบอวัยวะเพศหญิง ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ก.พ.ของทุกปี

การประเมินของยูเอ็นพบว่า สตรีและเด็กหญิงราว 200 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 20 ของเด็กหญิงและสตรีทั่วโลกตกเป็นเหยื่อการขริบอวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation หรือ FGM)

การขริบอวัยวะเพศหญิงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันในหลายพื้นที่ของแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย องค์การอนามัยโลกได้แบ่งรูปแบบการขริบออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ตัดปุ่มคลิตอริส
  2. ตัดปุ่มคลิตอริสและแคมเล็ก
  3. ตัดทั้งแคมใหญ่และแคมเล็กแล้วเย็บปิดอวัยวะเพศให้เหลือเพียงช่องเล็ก ๆ
  4. การขริบหรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือทำให้อวัยวะเพศพิการ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผลจากการขริบอวัยวะเพศทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ อาทิ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อในไต ซีสต์ ปัญหาการเจริญพันธุ์ การเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาด้านจิตใจระยะยาว