6 ประเทศในโลก ให้สิทธิชาย-หญิง เท่ากัน

  • 5 มีนาคม 2019
Art showing dice with male and female symbols Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ผู้หญิงไทยได้คะแนนความเท่าเทียมคิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์จากที่ผู้ชายได้รับทั้งหมด

รายงานโดยธนาคารโลกระบุ มี 6 ประเทศในโลกเท่านั้นที่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิด้านการทำงานของผู้ชายและผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนผู้หญิงไทยได้คะแนนความเท่าเทียมคิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์จากที่ผู้ชายได้รับทั้งหมด

ในรายงาน "Women, Business and The Law" ธนาคารโลกวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง 10 ปีจาก 187 ประเทศ โดยดูที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น เสรีภาพในการย้ายถิ่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรก่อนและหลังคลอด ความรุนแรงภายในครอบครัว และสิทธิในการจัดการสินทรัพย์

มีเพียง เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก และสวีเดน เท่านั้น ที่ธนาคารโลกจัดว่าให้สิทธิกับชายและหญิงในประเด็นดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

ประเทศไหนที่ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิด้านการทำงานเท่ากัน? (ที่มา: ธนาคารโลก)
ประเทศ เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบความเท่าเทียมสิทธิ
เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, ลัตเวีย, ลักเซมเบิร์ก, สวีเดน 100%
ออสเตรีย, ไอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สหราชอาณาจักร 97.5%
ออสเตรเลีย, ไอซ์แลนด์, เซอร์เบีย 96.8%
เปรู 95%
เยอรมนี, มอริเชียส 91.8%
เอกวาดอร์ 89.3%
สหรัฐฯ 83.7%
บราซิล 81.8%
จีน 76.2%
รัสเซีย 73.1%
อินเดีย 71.2%
อินโดนีเซีย 64.3%
บังกลาเทศ 49.3%
ปากีสถาน 46.2%
อิหร่าน 31.2%
ซาอุดีอาระเบีย 25.6%

ทั่วโลก ผู้หญิงได้รับสิทธิคิดเป็นเพียง 75 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดที่ผู้ชายได้รับ

แตกต่างตามภูมิภาค

ในขณะที่คะแนนความเท่าเทียมเฉลี่ยในยุโรปและเอเชียกลางอยู่ที่ 84.7 เปอร์เซ็นต์ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 47.3 เปอร์เซ็นต์

สหรัฐฯ ได้คะแนนความเท่าเทียมเพียง 83.75 เปอร์เซ็นต์ ไม่ติด 50 อันดับแรกด้วยซ้ำ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามีกฎหมายที่กดขี่สิทธิผู้หญิง อยู่ที่อันดับท้ายสุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 25.6 เปอร์เซ็นต์

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ลัตเวียเป็นหนึ่งใน 6 ประเทศที่ธนาคารโลกจัดว่าให้สิทธิกับชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกัน

"ไม่ว่าจะเป็นคนวัย 25 ปีที่กำลังจะได้งานครั้งแรก แม่ที่ต้องทำงานและเลี้ยงลูกไปด้วย หรือผู้หญิงที่กำลังจะเกษียณจากงาน ดัชนีนี้วิเคราะห์ดูว่าการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงได้รับผลกระทบจากกฎหมายอย่างไร" คริสตาลีนา กีออร์กีวา รักษาการประธานธนาคารโลกระบุในแถลงการณ์

เธอบอกว่า มีกฎหมายและกฎเกณฑ์หลายประการที่ขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงเข้าทำงาน หรือเริ่มธุรกิจตัวเอง เป็นการเลือกปฏิบัติที่จะส่งผลยาวนานต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการเข้าไปทำงานของผู้หญิง

รายงานฉบับนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรการในเชิงบวกที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มใช้ด้วย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 131 ประเทศได้บังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ 274 ประการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ปกป้องผู้หญิงในที่ทำงาน

รายงานระบุว่า การปฏิรูปเหล่านี้รวมไปถึงการที่ 35 ประเทศเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองการคุกคามทางเพศผู้หญิงที่ทำงาน ซึ่งปกป้องผู้หญิงมากกว่า 10 ปีก่อนถึงเกือบสองพันล้านคน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่แถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ริเริ่มการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุด

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามีกฎหมายที่กดขี่สิทธิผู้หญิง อยู่ที่อันดับท้ายสุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 25.6 เปอร์เซ็นต์

รายงานของธนาคารโลกวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของผู้หญิงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการหางาน ดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการได้รับบำนาญ

มี 33 ประเทศที่เริ่มให้พ่อสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูลูกเพิ่งคลอดได้ และมี 47 ประเทศที่ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ มี 33 ประเทศที่เริ่มให้พ่อสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูลูกเพิ่งคลอดได้ และมี 47 ประเทศที่ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

กีออร์กีวา บอกว่า รู้ว่าการทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศต้องทำมากกว่าแค่การแก้กฎหมาย ต้องมีการนำกฎหมายไปบังคับใช้อย่างจริงจัง และต้องใช้ความมุ่งมั่นทางการเมือง ความเป็นผู้นำของผู้หญิง ผู้ชายจากหลายกลุ่มสังคม และการเปลี่ยนแปลงด้านบรรทัดฐานและทัศนคติในสังคมที่ฝังลึกอยู่

"ที่สุดแล้ว ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่า กฎหมายสามารถเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพลังให้กับผู้หญิงได้ แทนที่จะรั้งไม่ให้เราบรรลุถึงศักยภาพเรา"

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม