เลือกตั้งอินเดีย กระบวนการประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดในโลก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เลือกตั้งอินเดีย กระบวนการประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดในโลก

  • 10 เมษายน 2019

ในวันที่ 11 เม.ย. - 19 พ.ค.นี้ ชาวอินเดียราว 900 ล้านคน จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับการจับตามองจากนานาชาติ เพราะมียอดผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็นจำนวนมากกว่า 10% ของจำนวนประชากรโลก ถือเป็นการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

อินเดียจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1951-1952 หลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร โดยในปีนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 900 ล้านคน มากกว่าในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่อันดับที่ 2 ถึง 4 เท่า

ผู้ไปใช้สิทธิจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ชะตาว่า นายนเรนทรา โมดี จาก พรรคชาตินิยมฮินดู ภารติยะ ชนะตะ หรือบีเจพี จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียต่ออีก 5 ปีหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง