เมืองลอยน้ำ เรื่องเพ้อฝัน หรือความเป็นจริงในโลกอนาคต?

เมืองลอยน้ำ เรื่องเพ้อฝัน หรือความเป็นจริงในโลกอนาคต?

UN-Habitat ซึ่งทำงานด้านการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน ได้ตัดสินใจร่วมมือกับบริษัท Oceanix, สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology--MIT) และ The Explorers Club ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่สนับสนุนการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ในการสร้างเมืองในมหาสมุทรขึ้น 'เมืองลอยน้ำ' กำลังถูกผลักดันให้เป็นทางออกของปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่น่าตกใจ และมีคนจำนวนมากอยู่อย่างแออัดภายในเมืองใหญ่

นี่คือ การใช้ชีวิตในโลกอนาคต? เมืองลอยน้ำแห่งนี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของคน 10,000 คน สามารถผลิตอาหาร และพลังงานของตัวเองได้ ยังบริหารจัดการน้ำ และของเสียได้ด้วย

ด้วยระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น สหประชาชาติ ระบุว่า นี่อาจจะเป็นทางออก โครงสร้างจะถูกผูกไว้กับพื้นทะเลและทนทานต่อเฮอร์ริเคน ความรุนแรงถึงระดับ 5 ได้

เมืองลอยน้ำแห่งแรก ๆ จะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่เขตร้อน ซึ่งเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่สุด แต่ขณะนี้ ยังหาคำตอบ เรื่องเงินลงทุน และการเคลื่อนย้ายคน และโครงสร้างที่อยู่อาศัยไม่ได้