ผลวิจัยอ็อกฟอร์ดชี้ โซเชียลมีเดียมีผล "เล็กน้อย" ต่อความสุขวัยรุ่น

  • 11 พฤษภาคม 2019
Teenage girl using social media Image copyright Getty Images

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดซึ่งได้จากการสอบถามวัยรุ่นในสหราชอาณาจักร 12,000 คน สรุปว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดบอกว่า ครอบครัว เพื่อน และชีวิตที่โรงเรียน มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของเด็กมากกว่า พวกเขาบอกว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ลงลึกและมีข้อมูลสมบูรณ์กว่าที่เคยมีมา

ทีมวิจัยยังได้เรียกร้องให้บริษัทโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลว่าคนมีนิสัยในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อวัยรุ่นมากขึ้น

งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร PNAS พยายามที่จะหาคำตอบว่า วัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียนานกว่าค่าเฉลี่ยมีความพึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่า หรือวัยรุ่นที่พึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าจะใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น

ผลการวิจัยที่เคยมีมาซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ้องหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยี และสุขภาพจิตของเด็ก ได้ผลลัพธ์ออกมาขัดกัน

มีผลน้อยมาก

ทีมนักวิจัยจากสถาบันอินเทอร์เน็ตอ็อกซ์ฟอร์ด ระบุว่า งานวิจัยมักใช้หลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัด และไม่แสดงให้เห็นภาพรวม การวิจัยของพวกเขาสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการใช้โซเชียลมีเดียมีอยู่น้อยมาก โดยสัดส่วนที่โซเชียลมีเดียทำให้เด็กวัยรุ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และ 99.75 เปอร์เซ็นต์ของความพึงพอใจของคนเราไม่เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย

งานวิจัยนี้ ซึ่งทำขึ้นระหว่างปี 2009 ถึง 2017 โดยสอบถามเด็กอายุ 10-15 ปี หลายพันคนว่าพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียนานแค่ไหนในวันที่ไปโรงเรียนปกติ และให้ตอบว่าพวกเขาพอใจในชีวิตด้านอื่น ๆ มากแค่ไหน

ทีมนักวิจัยบอกว่า พ่อแม่ไม่ควรห่วงเรื่องเวลาที่ลูกใช้เล่นโซเชียลมีเดีย และเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบในแง่อื่น ๆ จากโซเชียลมีเดียแทน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

ทีมนักวิจัยวางแผนที่จะประชุมกับบริษัทโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อหารือว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้เพิ่มว่าคนมีนิสัยการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างไร ไม่ใช่แค่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ไปกับการเล่นโซเชียลมีเดีย

แอมมี ออร์เบ็น นักวิจัยร่วมและอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด บอกว่า บริษัทต่าง ๆ ต้องเผยแพร่ข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้และสนับสนุนงานวิจัยในลักษณะนี้

"การเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทที่หลากหลายของโซเชียลมีเดียที่มีต่อชีวิตของคนในวัยเด็ก" ออร์เบ็น กล่าว

Image copyright Getty Images

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม