สุขภาพ : หมอมือใหม่เครียดจัดจนดีเอ็นเอ “แก่ชรา” เร็วกว่าปกติ 6 เท่า

  • 18 พฤษภาคม 2019
หมอมือใหม่ Image copyright Getty Images

ผลวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ พบว่าแพทย์มือใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลได้เพียง 1 ปี มีสภาพของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป คล้ายกับว่าคนผู้นั้นแก่ชราลงอย่างรวดเร็วกว่าคนปกติถึง 6 เท่า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเครียด

ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Biological Psychiatry โดยทีมนักประสาทวิทยาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากแพทย์ฝึกหัดชาวอเมริกัน 250 คน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทั้งในช่วงที่เริ่มต้นการทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดและในช่วง 1 ปีหลังจากนั้น โดยในระหว่างที่กลุ่มทดลองกำลังฝึกปฏิบัติงานปีแรก มีการติดตามเก็บข้อมูลสุขภาพจิตและระดับความเครียดที่ต้องเผชิญเป็นระยะผ่านแบบสอบถามด้วย

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ดีเอ็นเอของแพทย์ฝึกหัดเหล่านี้แล้ว ทีมผู้วิจัยพบว่า "เทโลเมียร์" (Telomeres) หรือส่วนปลายของโครโมโซม ซึ่งเป็นสายดีเอ็นเอที่ทำหน้าที่เสมือนฝาปิดป้องกันไม่ให้โครโมโซมเสียหายนั้น ได้หดตัวสั้นลงอย่างมากในขนาดที่เท่ากับการหดตัวตามธรรมชาติเป็นเวลา 6 ปี โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง 12 เดือนเท่านั้น

ดร. ศรีจัน เซน หนึ่งในทีมผู้วิจัยบอกว่า ตามปกติแล้วสภาพของเทโลเมียร์จะเป็นตัวบ่งบอกถึงอายุขัยของเซลล์และความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ แต่การทดลองนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พบว่า เทโลเมียร์สามารถได้รับความเสียหายจากความเครียดที่บุคคลได้เผชิญมาอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้วเทโลเมียร์ของมนุษย์และสัตว์จะหดสั้นลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้เซลล์สูญเสียความสามารถในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมตนเอง ผลวิจัยที่ผ่านมาในอดีตชี้ว่า เทโลเมียร์ที่สั้นลงมีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า โรคหัวใจ และโรคสมองเสื่อม

ทีมผู้วิจัยยังพบว่า แพทย์ฝึกหัดที่ทำงานหนักโดยมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานกว่าคนอื่นนั้น จะมีอัตราการหดสั้นลงของเทโลเมียร์รวดเร็วกว่าด้วย เช่นแพทย์ฝึกหัดที่ทำงานเกิน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ที่ราว 64 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น

นอกจากกลุ่มแพทย์ฝึกหัดแล้ว ทีมผู้วิจัยยังชี้ว่าคนที่ต้องเผชิญกับความเครียดอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอ่อน หรือทหารที่เข้ารับการฝึกหนักเป็นพิเศษ ก็อาจทำให้เทโลเมียร์หดสั้นลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติได้เช่นกัน ส่วนผลวิจัยก่อนหน้านี้ยังชี้ว่า แม่ที่เพิ่งให้กำเนิดบุตรและคนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะมีอาการแบบเดียวกันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม