เผยความเชื่อผิด ๆ ว่าด้วยพฤติกรรมซุบซิบนินทาของขาเมาท์

  • 20 พฤษภาคม 2019
ขาเมาท์

คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อที่บอกต่อ ๆ กันมาว่า เพศหญิงชอบซุบซิบนินทามากกว่าเพศชาย ชาวบ้านที่มีการศึกษาน้อยและยากจนชอบจับกลุ่มนินทากันมากกว่าคนร่ำรวย ส่วนคนแก่วัยทองก็มักจะปากอยู่ไม่สุขยิ่งกว่าคนหนุ่มสาว ความเชื่อเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงด้วยวิธีทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ทีมนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตริเวอร์ไซด์ (UC Riverside) ของสหรัฐฯ ทำการทดลองกับอาสาสมัคร 467 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-58 ปี ในกลุ่มนี้เป็นชาย 198 คน และเป็นหญิง 269 คน โดยใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่จะทำงานเมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (EAR) สุ่มบันทึกเสียงการสนทนาในชีวิตประจำวันของอาสาสมัครแต่ละคนเป็นช่วง ๆ ให้ได้เนื้อหาราว 10% ของการสนทนาทั้งหมดในแต่ละวัน

ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร "วิทยาศาสตร์บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม" (Social Psychological and Personality Science) โดยทีมผู้วิจัยระบุว่า ได้วิเคราะห์เนื้อหาการสนทนาเพื่อตรวจสอบว่าคนเราโดยทั่วไปมีพฤติกรรมซุบซิบนินทากันมากน้อยแค่ไหน ใครคือคนที่มีนิสัยชอบนินทามากที่สุด และเรื่องที่ตกเป็นหัวข้อในการนินทาบ่อยที่สุดนั้นได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การทดลองครั้งนี้ได้นิยามความหมายของพฤติกรรม "การนินทา" ว่าได้แก่การพูดถึงบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ร่วมในวงสนทนาขณะนั้นด้วย โดยไม่ต้องคำนึงว่าเรื่องราวที่พูดถึงบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปในทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง

เมื่อใช้นิยามดังกล่าวมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ทีมผู้วิจัยพบว่าไม่มีอาสาสมัครคนใดไม่เคย "นินทา" เลยแม้แต่คนเดียว และโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มทดลองใช้เวลาในการนินทาราว 52 นาทีต่อวัน จากเวลาที่ตื่นอยู่ทั้งหมดวันละ 16 ชั่วโมง

ผลการทดลองยังพบว่า ผู้ชายมีพฤติกรรมชอบนินทาในทางว่าร้ายให้ผู้อื่นเสียหายไม่น้อยไปกว่าผู้หญิง และผู้หญิงมีพฤติกรรมซุบซิบนินทามากกว่าผู้ชายเฉพาะในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นกลางเท่านั้น

Image copyright Getty Images

คนหนุ่มสาวอายุน้อยมักพูดนินทาในเรื่องที่เป็นลบบ่อยครั้งกว่าคนสูงอายุ ส่วนคนกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำและรายได้น้อย ไม่ได้ชอบตั้งวงนินทามากกว่าคนที่มีการศึกษาสูงและร่ำรวยกว่าแต่อย่างใด ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ตรงข้ามกับเนื้อหาของหนังสือขายดีหลายเล่มที่ระบุว่า การซุบซิบนินทาไม่ใช่อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย

ทีมผู้วิจัยสรุปว่า มนุษย์เราล้วนมีพฤติกรรมซุบซิบนินทากันทุกคน แต่อาจไม่ใช่ในแบบที่เราเชื่อต่อ ๆ กันมา โดยเนื้อหาของการนินทาส่วนใหญ่เกือบ 3 ใน 4 เป็นเรื่องราวที่เป็นกลาง ซึ่งไม่ได้ให้ร้ายหรือยกย่องชื่นชมผู้ใดเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม การนินทาในทางลบนั้นยังคงมีมากกว่าทางบวกถึง 2 เท่า และคนส่วนใหญ่ชอบซุบซิบนินทาคนที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัว มากกว่าจะกล่าวถึงคนมีชื่อเสียงที่ไม่ได้พบกันในชีวิตประจำวันเกือบ 10 เท่า

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม