เอเวอเรสต์: ยอดเขาแห่งอันตราย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เอเวอเรสต์: ยอดเขาแห่งอันตราย

  • 29 พฤษภาคม 2019

ความแออัดของนักปีนเขาที่ต่อคิวเพื่อเดินทางไปให้ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก ถูกมองว่าเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เฉพาะปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตแล้ว 11 คน

นักปีนเขาจำนวนมาก กำลังต่อคิว เพื่อขึ้นไปถึง ยอดเขาเอเวอเรสต์ โดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตราว 6 คนต่อปี แต่ปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 คน

ความแออัด เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ริซซา อาลี นักปีนเขาชาวอินเดีย บอกว่า "มันกลายเป็นการแข่งกันไปจบชีวิต เพราะการเดินทางติดขัดมาก มีคนที่ฝืนสังขาร ทั้งที่ไม่สามารถปีนได้ พวกเขาก็ยังไป พยายามขึ้นไป และแทนที่จะไปถึงยอดเขา กลับต้องเอาชีวิตไปทิ้ง"

ฤดูกาลนี้ เนปาลออกใบอนุญาตปีนเขามากที่สุดถึง 381 ใบ นอกจากเรื่องคนแออัดแล้ว สภาพอากาศเลวร้ายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ทางการบอกว่า กำลังพยายาม เพิ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานบนเขา เพื่อดูแลจัดระเบียบให้ดีขึ้น