เอไอจับโกงสอบข้อเขียน-จ้างทำรายงาน-ปลอมเอกสาร แม่นยำถึง 90%

  • 30 พฤษภาคม 2019
มือคนถือดินสอ Image copyright Getty Images

แม้ทุกวันนี้สถานศึกษาต่าง ๆ จะมีโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบการลอกเลียนข้อเขียนทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาอยู่บ้างแล้ว แต่ล่าสุดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอยังก้าวล้ำไปอีกขั้น โดยสามารถจับผิดร่องรอยของการใช้ "นักเขียนผี" (Ghostwriter) หรือการแอบให้บุคคลอื่นเขียนงานแทนตัวเองได้อย่างแม่นยำถึง 90% แล้ว

ทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก เผยว่าได้พัฒนาเอไอที่สามารถชี้ถึงพิรุธในการโกงของบรรดานักเรียนนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้บริการรับจ้างเขียนเรียงความหรือรายงานตามเว็บไซต์กันมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การจ้างวานให้ผู้อื่นช่วยทำข้อสอบแบบอัตนัยที่อาจารย์มอบหมายให้นำไปทำที่บ้าน (Take-home exam)

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังกล่าว ทีมผู้วิจัยได้ผสมผสานเทคนิคการใช้ข้อมูลปริมาณมากหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) เข้ากับการสร้างอัลกอริทึมเพื่อให้เอไอเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเอไอได้วิเคราะห์ตัวอย่างเรียงความและคำตอบในการสอบข้อเขียนของนักเรียนมัธยมปลาย 130,000 ชิ้น จากโรงเรียน 10,000 แห่ง จนสามารถเรียนรู้ถึงรูปแบบของพิรุธในการโกงต่าง ๆ และชี้ได้ว่างานเขียนแต่ละชิ้นทำโดยเจ้าของผลงานจริงหรือไม่

โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์นี้มีชื่อว่า "โกสต์ไรเตอร์" (Ghostwriter) ทำหน้าที่เปรียบเทียบผลงานล่าสุดที่นักเรียนนักศึกษาส่งผู้สอน กับผลงานที่พวกเขาเคยทำส่งไว้ในอดีตหลายชิ้น จนสามารถจะแยกแยะได้ว่ารูปแบบต่าง ๆ ในการเขียนเช่นความยาว โครงสร้างประโยค ลักษณะการเลือกใช้คำ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยจะมีการให้คะแนนเมื่อเปรียบเทียบผลงานแต่ละชิ้น ก่อนจะนำมารวมเพื่อคำนวณหาความเป็นไปได้ว่ามีการโกงเกิดขึ้นหรือไม่

จากการทดสอบครั้งล่าสุด เอไอดังกล่าวสามารถตรวจจับกลโกงทางวิชาการได้แม่นยำอย่างสูงในอัตราความถูกต้องถึง 90% เลยทีเดียว ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ เช่นช่วยตำรวจตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารสำคัญอย่างหนังสือสัญญาหรือพินัยกรรมได้

นอกจากนี้ ยังเคยมีการใช้โปรแกรมโกสต์ไรเตอร์ตรวจสอบข้อความออนไลน์ทางทวิตเตอร์ได้สำเร็จ โดยสามารถทราบได้ว่าข้อความดังกล่าวเขียนขึ้นโดยเจ้าของบัญชีจริง หรือเขียนโดยหุ่นยนต์สนทนาและแฮกเกอร์ที่ปลอมแปลงตัวเข้ามา

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม