เด็กถูกเพื่อนล้อว่าอ้วน ยิ่งทำให้อ้วนมากขึ้นกว่าเดิม

  • 31 พฤษภาคม 2019
พุงมีสายวัดรอบ Image copyright SPL

ความเชื่อที่ว่าเสียงเย้ยหยันจากคนรอบข้างจะทำให้คนอ้วนจะมีแรงบันดาลใจ หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการลดน้ำหนักอย่างจริงจังนั้น ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ผลกับเด็กช่วงก่อนวัยรุ่นเสียแล้ว โดยงานวิจัยจากสหรัฐฯ ชี้ว่า เด็กวัย 11-12 ปีที่ถูกล้อเลียนเรื่องน้ำหนักตัวจะยิ่งอวบอ้วนเพิ่มมากขึ้น ตรงข้ามกับเด็กอ้วนที่ไม่มีประสบการณ์เชิงลบในเรื่องนี้

ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร "โรคอ้วนทางกุมารเวชศาสตร์" (Pediatric Obesity) โดยทีมวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) ได้ติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็ก 110 คนเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้มีอายุโดยเฉลี่ย 11.8 ปี ขณะที่เริ่มติดตามเก็บข้อมูล ทั้งยังมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์หรือมีพ่อแม่ที่น้ำหนักตัวเกินทั้งคู่

จากการติดตามสังเกตการณ์เป็นเวลา 15 ปี ทีมผู้วิจัยพบว่า เด็กที่ถูกเพื่อนฝูงและคนรอบข้างยั่วเย้าล้อเลียนเรื่องรูปร่างหรือน้ำหนักตัวเป็นประจำจะยิ่งอวบอ้วนมากขึ้นกว่าเดิมทุกปี โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กอ้วนที่ไม่ถูกล้อเลียนโดยเฉลี่ยปีละ 33% และมีมวลไขมันเพิ่มขึ้นมากกว่าโดยเฉลี่ยถึง 91% ซึ่งเท่ากับว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ถูกล้อเลียนราว 0.65 กิโลกรัมต่อปี

Image copyright Getty Images

ทีมผู้วิจัยสรุปว่า การพูดยั่วเย้าล้อเลียนเรื่องน้ำหนักหรือรูปร่าง ซึ่งเป็นการตีตราทางสังคมแก่คนอ้วนนั้น ยิ่งผลักดันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในการกินและการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น มีนิสัยชอบกินจุและไม่ชอบออกกำลังกาย

นอกจากนี้ ความเครียดที่เกิดจากการถูกล้อเลียนเย้ยหยัน ยังอาจจะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมน้ำหนัก จนทำให้น้ำหนักตัวพุ่งสูงได้

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม