สอนหลักสูตร LGBT ในโรงเรียนประถม เหมาะสมหรือไม่
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

LGBT : สอนหลักสูตรความหลากหลายทางเพศแก่เด็กประถม เหมาะสมแล้วหรือไม่

  • 4 มิถุนายน 2019

ทางการสหราชอาณาจักรอนุมัติการใช้หนังสือภาพเป็นสื่อการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในหลักสูตรภาคบังคับว่าด้วยการมีสัมพันธภาพที่ดีและเพศศึกษา (relationships and sex education - RSE) และความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซึ่งจะเริ่มสอนให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มเดือน ก.ย.ปี 2020

หนังสือที่ว่านี้ เป็นหนังสือการ์ตูนที่จะสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างในสังคมและการเคารพสิทธิความเสมอภาคของเพื่อนร่วมสังคม โดยยกตัวอย่างของวิถีชีวิตที่หลากหลาย เช่น เรื่องราวของคู่เพนกวินเกย์ที่ช่วยกันเลี้ยงลูกน้อย เรื่องราวของเด็กชายที่อยากแต่งตัวเป็นนางเงือก รวมทั้งเรื่องราวของคู่เลสเบี้ยนกับลูกของพวกเธอ

แม้หนังสือเหล่านี้จะถูกต่อต้านจากบรรดาผู้ปกครองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม เช่น กลุ่มชาวยิวออร์โธดอกซ์และชาวมุสลิม แต่นักการศึกษาชี้ว่า เด็กจะต้องได้รับการศึกษาเรื่องความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน