ภูเขาขยะในอินเดีย กำลังจะสูงกว่า ทัช มาฮาล
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ภูเขาขยะในอินเดีย กำลังจะสูงกว่า ทัช มาฮาล

  • 11 มิถุนายน 2019

กองภูเขาขยะที่สูงที่สุดในอินเดีย กำลังจะทำสถิติสูงกว่า ทัช มาฮาล ในปีหน้า บ่อขยะกาซิปูร์ ชานกรุงนิวเดลี พอกพูนสูงขึ้น 10 เมตรในแต่ละปี เพราะมีขยะถูกนำมาทิ้งทุกวัน นักเคลื่อนไหวบอกว่า ขยะที่นี่เป็นต้นตอของมลพิษร้ายแรงทั้งในอากาศ ในน้ำบาดาล และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยในพื้นที่

บ่อขยะกาซิปูร์ เป็นภูเขาขยะที่อยู่ชานกรุงนิวเดลีของอินเดีย มีขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอล 40 สนาม คาดว่าในปี 2020 บ่อขยะนี้จะสูงกว่า ทัช มาฮาล (73 เมตร)

ชิตรา มูเคอร์จี นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างซึมลงไปในน้ำบาดาล สร้างมลพิษในอากาศ และในดิน"

บ่อขยะนี้ รองรับขยะเต็มขีดความสามารถ ตั้งแต่ปี 2002 แต่ไม่มีทางเลือกอื่น ขยะ 2,000 ตัน จึงถูกนำมาทิ้งที่นี่ทุกวัน

บ่อขยะปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งมักติดไฟ และสร้างมลพิษในอากาศ

ดร. คูมุด กุปตา กล่าวว่า "มันอาจทำให้คนเจ็บป่วย ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าสูดดมก๊าซพิษนี้เข้าไป ชาวบ้านอาจเป็นมะเร็งได้ ในระยะยาว"

คนที่อยู่ที่นี่ ล้มป่วยเป็นประจำ และหลายคนพากันย้ายจากพื้นที่