สหรัฐฯ-จีน ความขัดแย้งระหว่าง 2 ขั้วมหาอำนาจมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

สหรัฐฯ-จีน ความขัดแย้งระหว่าง 2 ขั้วมหาอำนาจมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกลายสภาพเป็นสงครามเย็นด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้บริโภคหลายพันล้านคนทั่วโลก

ความขัดแย้งของประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และ 2 มหาอำนาจต้องการอะไร?