ควรแบนโฆษณาที่มีภาพจำทางเพศที่ไม่เป็นผลดีหรือไม่?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ควรแบนโฆษณาที่มีภาพจำทางเพศที่ไม่เป็นผลดีหรือไม่?

  • 25 มิถุนายน 2019

สหราชอาณาจักร บังคับใช้สะท้อนภาพจำทางเพศ 'ที่ไม่ส่งผลดี' ในโฆษณา เพราะเห็นว่า เนื้อหาเหล่านี้อาจ 'จำกัดศักยภาพของผู้คน' ได้ คุณเห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือไม่?