ชีวิตใหม่ของสุนัขที่รอดจากการเมนูอาหาร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ชีวิตใหม่ของสุนัขที่รอดจากการเมนูอาหาร

  • 27 กรกฎาคม 2019

เกาหลีใต้กำลังพยายามแก้ปัญหาการรับประทานเนื้อสุนัข ฟาร์มเนื้อสุนัขจำนวนมากกำลังถูกปิด และสุนัขเหล่านั้น ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น