ตัดไม้ทำลายป่า: ปลูกป่าทดแทนแก้ปัญหาได้หรือไม่
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

การปลูกป่าใหม่เพื่อแก้ปัญหาตัดไม้ทำลายป่า อาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

  • 20 สิงหาคม 2019

ผลดีของการปลูกต้นไม้ช่วยชดเชยความเสียหายจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือหรือไม่ เพื่อทดแทนผืนป่าที่ถูกทำลาย

พื้นที่ป่ากำลังเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก แต่โลกก็กำลังเผชิญกับการตัดไม้ทำลายป่าเช่นกัน

ในทางวิทยาศาสตร์ มีความเห็นที่แตกต่างกันว่า พื้นที่ป่าโดยรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงกันแน่ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า มีความเปลี่ยนแปลงในหลายภูมิภาค

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผืนดินทั่วโลกระหว่างปี 1982-2016 เผยให้เห็นพื้นที่สีเขียวที่มีผืนป่าเพิ่มขึ้น และพื้นที่สีแดงที่มีผืนป่าลดลง โดยพบว่า มีการสูญเสียพื้นที่ป่ามหาศาลในเขตร้อนชื้น แต่ในภูมิภาคอื่น ๆ มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มมากที่สุดอยู่ใน สหรัฐฯ ยุโรป และจีน

แต่การปลูกป่าใหม่ ไม่ใช่ทางออกง่าย ๆ ในการแก้ปัญหาตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ ลองนึกถึงป่าประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ ป่าในอินโดนีเซีย แตกต่างจากป่าในสหราชอาณาจักรในหลายด้าน เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ หนาแน่นของต้นไม้ และการกักเก็บคาร์บอน ป่าเขตร้อนชื้นเก็บคาร์บอนต่อพื้นที่ได้มากกว่าป่าในภูมิภาคอื่น

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งของระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด แต่ในภูมิภาคที่มีป่าเขตร้อนอุดมสมบูรณ์นี้เอง ต้องเผชิญการตัดไม้ทำลายป่า ที่รุนแรงที่สุดอย่างต่อเนื่อง

ความเสียหายของการทำลายผืนป่าในธรรมชาติไม่อาจชดเชยได้ง่าย ๆ ด้วยการปลูกป่าขึ้นมาใหม่ แต่ถึงอย่างนั้น การฟื้นฟูป่า โดยทั่วไปถูกมองว่าเป็นผลดี แต่บางครั้ง การปลูกต้นไม้ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ยกตัวอย่าง การปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ไม่มีป่าตามธรรมชาติสามารถทำลายระบบนิเวศในพื้นที่ได้ หรือการปลูกต้นไม้ผิดประเภทอาจทำให้เกิดผลเสียหายตามมา

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า การฟื้นฟูป่า มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ถ้าใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่และทำในบริเวณที่เป็นป่าตามธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง