ผู้อพยพ : สหรัฐฯ ประกาศใช้ระเบียบใหม่ให้กักกันผู้อพยพที่เป็นเด็กได้นานไม่มีกำหนด

ผู้อพยพเข้าเมือง

รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศใช้ระเบียบใหม่ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่กักกันครอบครัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กได้นานไม่มีกำหนด

ระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วันข้างหน้า โดยจะมาแทนที่ระเบียบเดิมที่กำหนดระยะเวลาการกักกันผู้อพยพที่เป็นเด็กได้ไม่เกิน 20 วัน

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) เชื่อว่าระเบียบใหม่นี้จะยุติความเชื่อของผู้อพยพที่ว่าการนำเด็ก ๆ มาด้วยจะเป็นเหมือน "ใบผ่านทาง" ที่ทำให้พวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์กักกันเร็วขึ้น เนื่องจากระเบียบเดิมกำหนดให้ควบคุมตัวผู้อพยพที่เป็นเด็กได้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้มีผู้อพยพจากอเมริกากลางลักลอบข้ามแดนเข้ามายังสหรัฐฯ มากขึ้นในปีนี้

เควิน แม็คคาลีนัน รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ ระบุว่าระเบียบนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิพิจารณาความเหมาะสมในการกักกันผู้อพยพไว้ด้วยกันเป็นครอบครัวและกำลังเร่งปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมืองให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น

"ระเบียบนี้จะเอื้อให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผู้อพยพที่ผ่านโดยสภาคองเกรสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองว่าลูกหลานผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์กักกันของสหรัฐฯ จะได้รับการดูแลอย่างดี คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเปราะบางของผู้อพยพที่เป็นเด็ก"

ระเบียบใหม่นี้จะมาแทนที่ระเบียบเดิมที่บังคับใช้มานานหลายสิบปีที่รู้จักกันในชื่อ "ข้อตกลงฟลอเรส" ซึ่งจำกัดระยะเวลาในการควบคุมตัว ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นเด็ก รวมถึงแนวทางการดูแลเด็ก ๆ เหล่านี้ระหว่างการควบคุมตัว

โดยอาศัยเนื้อหาของข้อตกลงนี้ ในปี 2015 ศาลสหรัฐฯ ได้มีคำสั่งในคดีเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้อพยพคดีหนึ่งโดยระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถกักกันตัวผู้อพยพที่เป็นเด็กได้ไม่เกิน 20 วัน

คำบรรยายภาพ,

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หงุดหงิดที่ระเบียบเดิมทำให้เจ้าหน้าที่ทำได้แค่เพียง "จับแล้วก็ปล่อย"

ประธานาธิบดีทรัมป์เคยวิจารณ์เรื่องนี้หลายครั้งว่า ระเบียบเดิมแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ทำได้แค่ "จับแล้วก็ปล่อย" เมื่อเดือน เม.ย. 2561 รัฐบาลทรัมป์จึงได้ใช้วิธีการแยกกักกันผู้อพยพที่เป็นเด็กจากพ่อเเม่ผู้ปกครอง เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบห้ามกักกันเกิน 20 วัน โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ลูกหลานของผู้อพยพจะถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน ในขณะที่พ่อแม่เด็กถูกควบคุมต่อระหว่างรอการดำเนินคดี

แต่ระเบียบใหม่ที่เพิ่งออกมานี้ ผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบข้ามแดนมาด้วยกันเป็นครอบครัว จะถูกส่งตัวไปอยู่ด้วยกันที่ศูนย์พักพิงแบบครอบครัวระหว่างถูกดำเนินคดี

ทางการสหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขผู้อพยพเข้าเมืองกฎหมายเมื่อเดือน มิ.ย. ลดลงร้อยละ 28 หลังจากเมื่อเดือน พ.ค. ตัวเลขผู้อพยพมีจำนวนสูงสุดในรอบสิบปี นอกจากนี้ยังเป็นผลจากนโยบายสกัดผู้อพยพเข้าเมืองที่สหรัฐฯ ทำข้อตกลงกับเม็กซิโกไว้