อนามัยโลกชี้ไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดไม่เป็นอันตราย

  • 22 สิงหาคม 2019
ผู้ชายกำลังดื่มน้ำจากขวดในฝรั่งเศส 25 ก.ค. 2018 Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ ที่ผ่านมาพบอนุภาคไมโครพลาสติกทั้งในแม่น้ำ, ทะเลสาบ, น้ำประปา และในน้ำดื่มบรรจุขวด

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกรายงานฉบับแรกว่าด้วยไมโครพลาสติกที่พบในน้ำดื่มบรรจุขวด โดยระบุว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานยืนยันถึงผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภค และชี้ว่าการดื่มน้ำบรรจุขวดที่มีระดับปริมาณอนุภาคพลาสติกตามค่าเฉลี่ยในปัจจุบันจะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

ถึงกระนั้นก็ตาม รายงานดังกล่าวยังเน้นย้ำด้วยว่าผลการตรวจสอบครั้งนี้มาจากข้อมูลหลักฐาน "ที่มีอยู่จำกัด" และยังต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีก โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของอนุภาคพลาสติกต่อสุขภาพมนุษย์ให้มากกว่านี้

ไมโครพลาสติก หมายถึงอนุภาคย่อยของชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปทั้งในแม่น้ำ, ทะเลสาบ, น้ำประปา และในน้ำดื่มบรรจุขวด ทำให้เกิดกระแสวิตกกังวลกันว่าอาจเป็นพิษหรือกลายเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนเราได้

อย่างไรก็ตาม รายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ว่า อนุภาคพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ รวมทั้งอนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากที่สุดหลายชนิด สามารถจะถูกขับออกจากร่างกายมนุษย์ได้ทั้งหมด โดยไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหรืออวัยวะภายในแต่อย่างใด

สำหรับข้อจำกัดของงานวิจัยซึ่งเป็นที่มาของรายงานชิ้นนี้ ดร. บรูซ กอร์ดอน ผู้ประสานงานและนักวิจัยขององค์การอนามัยโลกบอกว่า การค้นคว้าวิจัยเรื่องไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เพิ่งจะเริ่มต้นมาได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ทำให้ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นได้มากพอ นอกจากนี้ ระเบียบวิธีวิจัยและการตรวจนับปริมาณอนุภาคพลาสติกก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่นการใช้เครื่องกรองต่างชนิดอาจทำให้ทีมวิจัย 2 ทีมตรวจนับและประเมินปริมาณอนุภาคพลาสติกในน้ำได้ต่างกันอย่างมาก ซึ่งผลการตรวจนับมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ 1 อนุภาค ไปจนถึง 1,000 อนุภาคต่อลิตรเลยทีเดียว

อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้
ทำไมถึงมีพลาสติกในหิมะแถบอาร์กติก

แม้จะมีข้อจำกัดมากมายในการวิจัย แต่ดร. กอร์ดอนก็ยังยืนยันว่า ผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดสามารถวางใจได้กับปริมาณไมโครพลาสติกที่พบอยู่ในขณะนี้ ส่วนรายงานขององค์การอนามัยโลกฉบับปัจจุบัน ก็ไม่ได้ออกคำแนะนำให้ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตรวจสอบปริมาณการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเป็นประจำแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้น

ส่วนวิธีแก้ปัญหาการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติกในแหล่งน้ำ ดร. กอร์ดอนบอกว่า ในระยะยาวสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานซึ่งสามารถขจัดของเสียและสารเคมีทั่วไปได้ดีอยู่แล้ว วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้อนุภาคไมโครพลาสติกในน้ำเสียถึง 90% ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา แวดวงวิทยาศาสตร์เริ่มให้ความสนใจถึงผลกระทบของอนุภาคพลาสติกที่มีต่อสุขภาพมนุษย์มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า อนุภาคพลาสติกสามารถก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อร่างกายคนเราได้หรือไม่ ทั้งยังไม่ทราบว่า ไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำดื่มมาจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิต หรือมาจากการสลายตัวของบรรจุภัณฑ์กันแน่

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม