ประเพณีการล่าวาฬที่กำลังจะสูญหายในญี่ปุ่น?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ญี่ปุ่นกลับมาล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์อีกครั้ง ขณะที่นักล่าวาฬมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ

  • 9 กันยายน 2019

ชาวประมงญี่ปุ่นกลับมาล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์อีกครั้ง หลังจากหยุดไป 33 ปี ผู้คนบางส่วนสนับสนุนให้สืบทอดประเพณีการล่าวาฬ แต่คนที่เห็นว่านี่เป็นประเพณีที่ล้าสมัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

วาฬขนาด 10 เมตรตัวหนึ่งซึ่งถูกยิงด้วยฉมวกที่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่น กำลังถูกลากเข้าฝั่งที่เมืองวาดะ เมืองเล็ก ๆ ที่มีการล่าวาฬ หลังจากนั้นบรรดาคนงานได้ช่วยกันแล่วาฬน้ำหนัก 6 ตันตัวนี้

การที่ญี่ปุ่นตัดสินใจให้มีการล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์ได้อีกครั้ง ทำให้เกิดความไม่พอใจไปทั่วโลก แต่คนในพื้นที่ดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความกังวลเหล่านั้น

โยชิโนริ โชจิ นักล่าวาฬ กล่าวว่า "เนื้อวาฬเป็นอาหาร ที่เรากินกันมานาน 400 ปีแล้ว เราเห็นมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง เหมือนกับปลาทั่วไป หรือปลาคอด อะไรแบบนั้น"

ในช่วงทศวรรษ 1960 นักล่าวาฬชาวญี่ปุ่นล่าวาฬได้ 20,000 ตัวต่อปี แต่ปีนี้ ล่าวาฬได้มากที่สุดเพียง 227 ตัว

การจับวาฬดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มารอชมจำนวนมาก รวมถึงบรรดาผู้ที่ชื่นชอบเนื้อวาฬ

"เรากินเนื้อวาฬกันที่บ้าน ฉันก็เลยอยากให้ลูก ๆ รู้ว่า เขาทำกันอย่างไร กว่าจะได้เนื้อวาฬมาขึ้นโต๊ะ" ผู้หญิงที่มาชมการล่าวาฬพร้อมกับครอบครัวกล่าว

ผู้สูงอายุบางส่วน อยากให้สืบทอดประเพณีนี้ต่อไป แต่คนญี่ปุ่นราว 95% ไม่กิน หรือแทบไม่เคยกินเนื้อวาฬเลย ขณะที่นักล่าวาฬในญี่ปุ่นกำลังลดจำนวนลงเรื่อย ๆ