น้ำกำลังจะหมดไปจากประเทศทั้งประเทศได้อย่างไร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

จอร์แดนกำลังเผชิญวิกฤตน้ำ บ้านเรือนได้รับน้ำเพียง 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • 12 ตุลาคม 2019

หลายพื้นที่ในตะวันออกกลางกำลังจะกลายเป็นที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยภายในปี 2050 เพราะว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จอร์แดนเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด และคาดว่าจะสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลง ทะเลสาบเดดซีกำลังลดระดับลง และบ้านเรือนจำนวนมากได้รับน้ำเพียงแค่ 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ น้ำกำลังจะหมดไปจากจอร์แดนได้หรือไม่

ตะวันออกกลางร้อนขึ้นกว่าเดิม ภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลง ฝนตกน้อยลงเรื่อย ๆ

"หลายสิ่งในโลก มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมัน แต่ไม่มีใครมีชีวิตอยู่ได้ หากขาดน้ำ"

"สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจอร์แดน"

น้ำกำลังจะหมดไปจากจอร์แดนหรือ

ระดับน้ำในทะเลสาบเดดซี ลดระดับลงปีละ 1 เมตร น้ำจากแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งเคยไหลลงทะเลสาบนี้ กำลังเหือดแห้ง น้ำส่วนใหญ่ในแม่น้ำ ถูกคนนำไปใช้ก่อนที่จะไหลลงทะเลสาบ

พื้นที่ในชนบทได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โมฮัมหมัด กาเร็บ ซึ่งเป็นเกษตรกรคนหนึ่งบอกว่า "มันไม่เหมือนอย่างที่เคย ตอนนี้ฤดูฝนนานแค่ 2 เดือนเท่านั้น ถ้าผมทำได้ ผมจะเลิกทำเกษตร แต่นั่นคืออย่างเดียวที่ผมทำเป็น"

ผู้คนจำนวนมากละทิ้งชนบทเข้าไปอยู่ในเมือง นอกจากนี้ จอร์แดน ยังต้องแบกรับผู้ลี้ภัยจำนวนมาก ที่เป็นผลมาจากเกือบทุกสงครามในตะวันออกกลาง เมื่อมีคนมากขึ้น แต่มีน้ำน้อยลง รัฐบาลจึงเริ่มนำน้ำมาจากชั้นหินอุ้มน้ำ ซึ่งเก็บกักน้ำบาดาลเอาไว้

ราเอด อาบู อัล-ซาอุด รัฐมนตรีกระทรวงน้ำของจอร์แดน กล่าวว่า "รายงานวิทยาศาสตร์หลายแห่งระบุว่า ชั้นหินอุ้มน้ำเหล่านี้จะให้น้ำไปได้อีก 50 ปี หลังจาก 50 ปี เราจะต้องไปที่ชั้นหินอุ้มน้ำที่อยู่ลึกลงไป"

"แน่นอน เรามีวิกฤตน้ำ เมื่อบ้านแต่ละหลังในจอร์แดนได้รับน้ำ 12-24 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ นั่นคือวิกฤตน้ำ แน่นอน" ราเอด กล่าว

น้ำกำลังถูกนำขึ้นมาใช้เร็วกว่าน้ำที่เติมลงไป นักวิจัยคาดว่า ในช่วง 50 ปีข้างหน้า แหล่งน้ำบาดาลของจอร์แดนจะเลวร้ายเกินกว่าจะฟื้นฟูได้

รัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาและกำลังพิจารณานำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และสกัดเกลือออกจากน้ำทะเล แต่โรงงานเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้เงินและพลังงานจำนวนมาก

รอชกา เทย์เยม คุณแม่ลูกสอง กล่าวว่า "ลองนึกดูว่า ถ้ากลับมาบ้านแล้วไม่มีน้ำเลย คุณเหนื่อย คุณอยากอาบน้ำกระหายน้ำมาก แต่ไม่มีน้ำเลยสักหยด"

"น้ำแต่ละหยด ที่เราใช้ไป มาจากน้ำของคนในรุ่นถัดไป" เธอ กล่าว