คู่แต่งงานเปี่ยมสุข - ครองรักยืนยาว เถียงกันด้วยเรื่องอะไรบ้าง ?

  • 13 ตุลาคม 2019
สามี-ภรรยา Image copyright Getty Images

ไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนที่จะไม่เคยทะเลาะกัน แต่นักจิตวิทยาชาวอเมริกันพบว่า คู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตครอบครัวและอยู่กินกันได้ยืนยาว รู้จักเลือกที่จะถกเถียงกันในบางประเด็นเท่านั้น

ทีมนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี วิทยาเขตนอกซ์วิลล์ของสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดในวารสาร Family Process โดยระบุว่างานวิจัยของพวกเขาที่ทำกับคู่สามีภรรยา 121 คู่ ชี้ชัดว่าคู่ที่ประสบความสำเร็จในการครองรักได้ยืนยาว จะทะเลาะกันเฉพาะในประเด็นปัญหาที่สามารถหาทางออกได้จริงในทางปฏิบัติเท่านั้น

กลุ่มตัวอย่างที่ทีมนักจิตวิทยาศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มคู่สมรสวัยกลางคนที่มีอายุ 35-40 ปี ซึ่งแต่งงานกันมานานโดยเฉลี่ย 9 ปี จำนวน 57 คู่ รวมทั้งกลุ่มคู่สมรสสูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งแต่งงานกันมานานโดยเฉลี่ย 42 ปี จำนวน 64 คู่

จากการตอบแบบสอบถาม ทั้งสองกลุ่มประเมินตนเองว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขในชีวิตครอบครัวดี และได้ระบุถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองและคู่ครองคิดว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้น

คู่สมรสทั้งสองกลุ่มระบุว่า ปัญหาที่จริงจังร้ายแรงสำหรับพวกเขาจนถึงขั้นต้องนำมาถกเถียงกันนั้น ได้แก่เรื่องเงินทอง, สุขภาพ, ชีวิตรักและความสัมพันธ์ทางเพศ, การสื่อสารระหว่างกัน, การบริหารครัวเรือนและแบ่งหน้าที่ทำงานบ้าน รวมทั้งการวางแผนพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยว

แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หึงหวง, ประเด็นทางศาสนา และปัญหาญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายนั้น พวกเขาถือว่าไม่ใช่เรื่องจริงจังหรือมีความสำคัญ จนถึงขั้นที่จะต้องหยิบยกมาทุ่มเถียงกัน

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ถือเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคู่สมรสที่พบบ่อยมากที่สุดเรื่องหนึ่ง

ดร. เอมี เราเออร์ หนึ่งในทีมผู้วิจัยบอกว่า "คู่สมรสที่มีความสุขใช้วิธีมุ่งแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญหรือหลีกเลี่ยงการถกเถียงในประเด็นที่ชัดเจนว่า ไม่สามารถหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมได้แน่ ๆ"

"การที่คู่แต่งงานทุ่มเถียงกัน แต่สามารถต่อรองและร่วมกันหาทางออกได้ในที่สุด สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์ และทำให้พวกเขารู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคู่"

"แต่ในทางตรงข้าม การทะเลาะกันในเรื่องของอารมณ์น้อยใจหึงหวง นำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นคงและสร้างความอับอายขายหน้า"

"คู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมานาน บอกว่าพวกเขาทะเลาะกันน้อยครั้งลงเรื่อย ๆ และมีประเด็นปัญหาที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยลงเช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากทักษะการเลือกประเด็นถกเถียงกับคู่ครองที่พัฒนาขึ้นตามวัยด้วย" ดร. เราเออร์กล่าว

ทีมผู้วิจัยย้ำด้วยว่า การศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดตรงที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก และทั้งหมดเป็นชาวอเมริกันผิวขาวที่มีฐานะการเงินมั่นคง รวมทั้งยังเป็นคู่สมรสแบบชาย-หญิง เท่านั้นอีกด้วย ซึ่งทำให้ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาเบื้องต้นในครั้งนี้จะพอเป็นแนวทางให้บรรดาคู่สามีภรรยานำไปประยุกต์ใช้ในการครองคู่ได้บ้างไม่มากก็น้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม