นารุฮิโตะ: จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงเข้าพิธีโบราณ ประกาศครองราชย์อย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ที่อยู่ในพระที่นั่งที่มีพระวิสูตร (ผ้าม่าน)ปิดไว้ ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น

หลังจากที่เปิดพระวิสูตรที่บังไว้ออก สมเด็จพระจักรพรรดิทรงได้อ่านประกาศขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น ได้กล่าวสดุดีและจบลงด้วยการตะโกนถวายพระพรว่า "บันไซ บันไซ!" ซึ่งแปลว่า "ทรงพระเจริญ"