ลดน้ำหนัก: จำกัดเวลามื้ออาหาร อาจช่วยเพิ่มแรงฮึดให้ขยันออกกำลังกาย

คนวิ่ง

ที่มาของภาพ, Getty Images

คนที่ต้องการลดน้ำหนักทุกคนรู้ดีว่า จำเป็นจะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไปพร้อมกัน จึงจะสามารถลดน้ำหนักได้ผลอย่างยั่งยืน แต่การบังคับตนเองให้รักษาวินัยในการออกกำลังกายนั้น อาจทำได้ยากอยู่สักหน่อย หากไม่ใช้เทคนิคจำกัดเวลามื้ออาหารเข้ามาเป็นตัวช่วย

ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุรุเมะของญี่ปุ่น ตีพิมพ์ผลการศึกษาเบื้องต้นที่ได้จากหนูทดลองในห้องปฏิบัติการ ลงในวารสาร "ต่อมไร้ท่อวิทยา" (Journal of Endocrinology) โดยระบุว่าการจำกัดเวลารับประทานอาหารเป็นช่วง ๆ ในแต่ละวัน ส่งผลให้ฮอร์โมนกระตุ้นความหิว "เกรลิน" (Ghrelin) หลั่งออกมามากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้อยากออกกำลังกายมากขึ้นตามไปด้วย

แม้เกรลินจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นความอยากอาหาร แต่งานวิจัยในอดีตเคยพบว่า เกรลินยังสามารถส่งผลต่อสมองให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมขึ้นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งกลไกนี้จะจัดหาพลังงานให้ร่างกายอย่างเพียงพอ เพื่อให้ออกกำลังกายได้ทนนานและหนักหน่วงถึงขั้นที่สามารถลดน้ำหนักได้

ดร. ยูจิ ทาจิริ ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า ได้ทำการทดลองกับหนูในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องระหว่างระดับฮอร์โมนเกรลินและพฤติกรรมการออกกำลังกาย โดยให้หนูทดลองสองกลุ่มกินอาหารชนิดเดียวกัน กลุ่มหนึ่งมีอาหารวางเตรียมไว้ให้กินได้ตลอดเวลา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถูกจำกัดเวลาอาหารให้กินได้เพียงสองมื้อต่อวัน ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

แม้หนูทดลองทั้งสองกลุ่มจะได้กินอาหารในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน แต่นักวิจัยพบว่าหนูที่ถูกจำกัดเวลามื้ออาหารมีพฤติกรรมชอบถีบจักร หรือออกวิ่งบนล้อหมุนมากกว่าอีกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะเป็นผลจากฮอร์โมนเกรลินที่หลั่งออกมา

เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้น นักวิจัยยังทดลองตัดต่อพันธุกรรมของหนูให้ร่างกายไม่สามารถผลิตเกรลินได้ เมื่อมีการจำกัดเวลามื้ออาหารกับหนูกลุ่มนี้ ผลปรากฏว่าพวกมันลุกขึ้นวิ่งปั่นล้อหมุนน้อยลงยิ่งกว่าหนูที่กินอาหารได้อย่างเสรีเสียอีก

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

หนูทดลองที่ถูกจำกัดเวลากินอาหาร มีพฤติกรรมชอบออกกำลังกายมากกว่า

แต่เมื่อนักวิจัยทดลองฉีดเกรลินให้หนูกลุ่มข้างต้นอีกครั้ง พวกมันกลับมีแรงฮึดและพากันถีบจักรได้มากเหมือนเดิม ส่วนหนูกลุ่มที่ไม่ถูกจำกัดเวลากินอาหาร หากได้รับการฉีดฮอร์โมนเกรลิน ก็จะมีพฤติกรรมกระฉับกระเฉงลุกขึ้นปั่นวงล้อได้มากเช่นกัน

ดร. ทาจิริกล่าวสรุปว่า "ผลการวิจัยของเราชี้ว่า ความหิวจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเกรลิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้อยากออกกำลังกายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งกลไกนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราจำกัดเวลามื้ออาหาร"

"ดังนั้น การมีวินัยที่ดีในการกิน โดยกินให้ตรงเวลาเป็นมื้อเป็นคราวในระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน หรือใช้วิธีอดอาหารแบบจำกัดช่วงเวลา (Intermittent Fasting - IF) จะช่วยให้ผู้มีน้ำหนักเกินมีแรงฮึดและรู้สึกอยากออกกำลังอย่างสม่ำเสมอได้"

เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกของฮอร์โมนเกรลินดังกล่าวไม่ได้มีอยู่แต่เพียงในหนูทดลองเท่านั้น ขณะนี้ทีมผู้วิจัยมีแผนจะเดินหน้าทดสอบกับมนุษย์ต่อไป ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ หลักการนี้จะถูกนำไปใช้ผลิตยาที่ออกฤทธิ์เลียนแบบการทำงานของเกรลิน เพื่อช่วยให้คนอ้วนลดน้ำหนักได้ง่ายดายขึ้นในอนาคต