อากาศที่เป็นพิษในอินเดีย 'กำลังฆ่าลูกหลานเรา'
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

อากาศที่เป็นพิษในอินเดีย 'กำลังฆ่าลูกหลานเรา'

  • 8 พฤศจิกายน 2019

ระดับมลพิษในกรุงนิวเดลีของอินเดียสูงกว่าระดับปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดกว่า 20 เท่า ทำให้ทางการประกาศใช้มาตรการสลับวันวิ่งรถยนต์ แพทย์บอกว่า อากาศที่เป็นพิษทำให้ผู้คนเจ็บป่วยด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ และเด็ก ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด