มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 2019 มีอะไรบ้าง

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 2019 มีอะไรบ้าง

องค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตั้งไม่ได้รายการใหม่ 40 รายการในปี 2019 รวมถึงกุหลาบดามัสก์ของซีเรีย หมวกกัลปักของคีร์กิซสถาน และนวดแผนโบราณของไทย

แต่ละปียูเนสโกจะประกาศมรดกโลกใหม่ในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรม

การเต้นรำของชาวเปรู ก็ได้ขึ้นทะเบียนในปี 2019 ด้วย เช่นเดียวกับ "ปันจักสีลัต" ศิลปะการต่อสู้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ของอินโดนีเซีย ยูเนสโกยกสิ่งเหล่านี้ให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้"

ศิลปะประดิษฐ์หมวกโบราณของชาวคีร์กิซสถาน ก็ได้ขึ้นทะเบียนด้วย "กัลปัก" (Kalpak) เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศเอเชียกลางแห่งนี้

อาหารก็ถือเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้เช่นกัน ประเพณีการเก็บเกี่ยวอินทผาลัมของอาหรับโบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับ ดนตรีพื้นบ้านของโมร็อกโก กนาวา (Gnawa) เป็นดนตรีพื้นบ้านที่ชาวแอฟริกันนำเข้ามาในโมร็อกโก

ขณะที่ชาวซีเรีย ยินดีที่กุหลาบของพวกเขาได้รับการขึ้นทะเบียนด้วย การปลูกกุหลาบดามัสก์ เป็นสิ่งที่สืบทอดมายาวนาน เช่นเดียวกับการนวดแผนโบราณของไทยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกที่จับต้องไม่ได้ปี 2019 ด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 40 รายการด้วยกัน