ขยะพลาสติกจากตะวันตก ทำให้สารพิษเข้าแปดเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ขยะพลาสติกจากตะวันตกก่อให้เกิดสารพิษในห่วงโซ่อาหารในอินโดนีเซีย

  • 13 มกราคม 2020

คนจำนวนมากทิ้งขยะพลาสติกที่คิดว่าจะถูกนำไปรีไซเคิล แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ขยะพลาสติกจากประเทศตะวันตกถูกส่งไปยังประเทศอื่น อย่างที่อินโดนีเซีย เพื่อไปรีไซเคิล แต่จริง ๆ แล้ว ขยะพลาสติกบางส่วนถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษในห่วงโซ่อาหาร