จีน “กักขัง” พลเมืองที่เป็นเพื่อนบ้านตนเอง
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

จีน “กักขัง” พลเมืองที่เป็นเพื่อนบ้านตนเอง

  • 15 มกราคม 2020

ตั้งแต่ปี 2017 ชาวคาซัคสถานที่นับถือศาสนาอิสลามหลายพันคนถูกกักขังอยู่ที่ค่ายที่ปรับทัศนคติแห่งใหม่ของจีน ผู้ที่รอดออกมาและได้กลับไปบ้านเกิดเล่าว่า ระหว่างที่อยู่ในค่ายนั้น พวกเขาถูกทรมาน ถูกทุบตี และถูกฉีดยาที่ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไร

ชนกลุ่มน้อยชาวคาซัคสถาน รวมถึงชาวอุยกูร์ และชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอื่น ๆ อาศัยและเดินทางข้ามพรมแดนจีน-คาซัคสถานมาเป็นเวลานาน ดินแดนแถบนั้นถือเป็นบ้านเกิดที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อย่างไรก็ดีความพยายามของจีนที่จะจำกัดชาวมุสลิมมีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทางการจีนถูกกล่าวหาว่าพยายามทำสิ่งนี้กับชาวคาซัคสถานที่เป็นเพื่อนบ้านของตนเอง