เกิดอะไรขึ้นในค่ายเอาชวิทซ์

75 ปีก่อน ค่ายมรณะเอาชวิทซ์ ได้รับการปลดปล่อยโดยทหารโซเวียต เป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงนั้นมีชาวยิว 6 ล้านคนถูกสังหาร นี่คือความโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นที่นั่น

ค่ายมรณะเอาชวิทซ์ได้รับการปลดปล่อย เมื่อ 75 ปีที่แล้ว ผู้คนอย่างน้อย 1.3 ล้านคน ถูกส่งไปที่นั่นในช่วงปี 1940-1945 คนเหล่านั้นถูกนำตัวมาจากพื้นที่ที่นาซียึดครองทั่วยุโรป

ค่ายแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1940 ในโปแลนด์ซึ่งถูกยึดครองอยู่ในขณะนั้น ในช่วงแรกค่ายแห่งนี้ถูกใช้เพื่อควบคุมตัวผู้นำโปแลนด์ และสมาชิกฝ่ายต่อต้าน

กระทั่งปี 1942 ค่ายนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนาซีในการกำจัดชาวยิว

ชาวโรมา เชลยสงครามชาวโซเวียต และกลุ่มอื่น ๆ ก็ถูกสังหารที่นี่ด้วยเช่นกัน

นักโทษถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ถูกตีตราด้วยเครื่องหมายพิเศษและรอยสัก

ชาวยิวที่ถูกส่งไปสังหารที่นั่นผ่านกระบวนการคัดเลือก ผู้ที่อายุน้อยเกินไป อายุมากเกินไป หรือเจ็บป่วย จะถูกส่งไปห้องรมแก๊สพิษ ผู้ที่ยังไม่ถูกสังหารต้องทำงานเยี่ยงทาส

นักโทษต้องอดอยากหิวโหย ถูกทรมาน และถูกใช้ในการทดลอง ใครที่พยายามหลบหนี หรือขัดขืน จะถูกสังหาร

ค่ายเอาชวิทซ์เริ่มต้นขึ้นในปี 1940 จนกระทั่งกองทัพโซเวียต สามารถปิดค่ายลงได้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 1945

นักโทษอย่างน้อย 1.1 ล้านคน ถูกสังหาร 90% เป็นชาวยิว

ค่ายเอาชวิทซ์ เป็นหนึ่งในค่ายหลายแห่งที่ใช้ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว รวมแล้ว มีชาวยิว 6 ล้านคน ถูกสังหารโดยนาซีและพันธมิตร

วันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากล เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2005 เพื่อรำลึกถึงการปลดปล่อยชาวยิวจากค่ายเอาชวิทซ์