จีนปิดเมืองอู่ฮั่นเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เมืองอู่ฮั่นและเมืองหวงกังในจีน กำลังถูกสั่งปิด ในช่วงที่จีนพยายามชะลอการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางการได้ระงับการเดินทางเข้าออกเมืองทั้งทางเครื่องบินและรถไฟ รวมถึงการขนส่งสาธารณะภายในเมือง มีการยืนยันผู้ติดเชื้อนี้แล้วมากกว่า 500 ราย และมีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 17 คน