ทฤษฎีวิวัฒนาการ : ความเป็นมาของทฤษฎีที่โด่งดังของดาร์วิน

เมื่อราว 160 ปีที่แล้ว ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษตีพิมพ์หนังสือ "On the origin of species" หรือ "กำเนิดสปีชีส์" อธิบายว่าวิวัฒนาการนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการ "คัดเลือกโดยธรรมชาติ" (Natural selection) ทฤษฎีของดาร์วิน เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเรื่องชีววิทยา เสนอคำอธิบายใหม่เกี่ยวกับบรรพบุรุษและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต