โคโรนา : รายงานการศึกษาใหญ่ที่สุดเผยผู้สูงอายุและคนป่วยเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด

แพทย์กำลังตรวจคนไข้ในเมืองอู่ฮั่น

ที่มาของภาพ, AFP

คำบรรยายภาพ,

ผู้ติดเชื้อที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดที่ 14.8%

หน่วยงานสาธารณสุขของจีนเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 กว่า 44,000 ราย รายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการศึกษาชิ้นใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคนี้

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน (Chinese Centre for Disease Control and Prevention--CCDC) พบว่าผู้ติดเชื้อมากกว่า 80% มีอาการไม่รุนแรง ขณะที่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่สุด

รายงานชิ้นนี้ชี้ด้วยว่า เจ้าหน้าที่การแพทย์มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคนี้

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (18 ก.พ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นคนหนึ่งเสียชีวิต เพราะติดเชื้อ SARS-CoV-2

นายหลิว จื้อหมิง อายุ 51 ปี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ชาง (Wuchang Hospital) ในเมืองอู่ฮั่น หนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำในบริเวณซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 และเขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโสสูงสุดที่เสียชีวิต

มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองอู่ฮั่น เป็นมณฑลที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในประเทศจีน

รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนระบุว่าในมณฑลหูเป่ย์มีอัตราการเสียชีวิต 2.9% ขณะที่อัตราการเสียชีวิตในส่วนอื่น ๆ ของประเทศอยู่ที่ 0.4% ส่วนอัตราการเสียชีวิตโดยรวม อยู่ที่ 2.3%

เมื่อวันอังคารทางการจีนเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมอยู่ที่ 1,868 คน และมีผู้ติดเชื้อ 72,436 คน โดยเป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 98 คน และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,886 คน เฉพาะในมณฑลหูเป่ย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาด มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 93 คน และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,807 คน ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและหายจากการติดเชื้อแล้ว มีมากกว่า 12,000 คน

รายงานชิ้นนี้บอกอะไรเราบ้าง

รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. และตีพิมพ์ในวารสารระบาดวิทยาของจีน (Journal of Epidemiology) ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในจีน ที่ได้รับการยืนยันแล้ว จำนวนมากกว่า 44,000 ราย นับจนถึงวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา

อัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในจีน แบ่งตามกลุ่มอายุ. .  .

ในขณะที่ผลการศึกษาชิ้นนี้จะเป็นการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสและรูปแบบการติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ ในเวลาเดียวกันยังได้จำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้ง 44,672 รายทั่วประเทศจีนด้วย

โดยพบว่า 80.9% ของผู้ติดเชื้อ มีอาการไม่รุนแรง 13.8% มีอาการรุนแรง และมีเพียง 4.7% ที่มีอาการวิกฤต โดยจำนวนการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือที่เรียกว่า อัตราการเสียชีวิต ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น

และเมื่อจำแนกเป็นเพศพบว่า ผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิต 2.8% สูงกว่าผู้หญิงซึ่งอยู่ที่ 1.7%

ผลการศึกษานี้ยังระบุถึงอาการป่วยที่มีอยู่เดิมประเภทใดบ้างที่ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และความดันสูง

ที่มาของภาพ, AFP

คำบรรยายภาพ,

ผลการศึกษาพบว่า เด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตที่ 0%

ส่วนความเสี่ยงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การแพทย์นั้น รายงานการศึกษานี้ระบุว่า มีเจ้าหน้าที่การแพทย์ติดเชื้อรวม 3,019 คน ในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันแล้ว 1,716 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 5 คน นับถึงวันที่ 11 ก.พ. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. จีนได้ขยายคำจำกัดความในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อโรคนี้ โดยรวม "ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์" เข้าไว้ด้วย จากเดิมที่จะไม่นับรวมคนกลุ่มนี้ว่าเป็น"ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว"

รายงานนี้มองแนวโน้มในอนาคตอย่างไร

รายงานนี้ระบุว่า "เส้นโค้งของการระบาด" อยู่ในจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 23-26 ม.ค. ก่อนที่จะขยับลดลงจนถึงวันที่ 11 ก.พ.

แนวโน้มดังกล่าวอาจเป็นผลมาจาก "การปิดเมืองหลายแห่ง การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ (เช่น ส่งเสริมการล้างมือ สวมหน้ากาก และการพบแพทย์) ถี่ขึ้น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และการส่งทีมงานเคลื่อนที่เร็วจากหลายภาคส่วนลงไปจำกัดการระบาด"

แต่ผู้เขียนรายงานเตือนว่า เนื่องจากมีคนจำนวนมากเพิ่งกลับจากการหยุดพักผ่อน จีนจึง "จำเป็นต้องเตรียมรับมือกับการระบาดที่อาจจะกลับมาอีกครั้งได้"

มาตรการรับมือของจีนต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการปิดเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลหูเป่ย์ และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลนี้ รวมถึงการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ

เกิดอะไรขึ้นกับเรือสำราญ

ไวรัส SARS-CoV-2 ได้แพร่ระบาดออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ ไปยังหลายประเทศทั่วโลก และมีเรือสำราญ 2 ลำที่มีการยืนยันแล้วว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้

เรือสำราญไดอะมอนด์ พรินเซส (Diamond Princess) ต้องจอดเทียบท่าเพื่อกักกันโรคที่ท่าเรือเมืองโยโกฮามาของญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. หลังจากพบว่าชายคนหนึ่งที่ลงเรือจากฮ่องกง ติดเชื้อ นับตั้งแต่นั้นได้พบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญลำนี้แล้วมากกว่า 450 คน จากคนบนเรือ 3,700 คน

สหรัฐฯ ได้เริ่มอพยพพลเมืองอเมริกันออกจากเรือลำดังกล่าวแล้ว ส่วนเกาหลีใต้ แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร อิสราเอล และฮ่องกง มีแผนจะทำเช่นเดียวกัน

ที่มาของภาพ, EPA

คำบรรยายภาพ,

คนบนเรือสำราญไดอะมอนด์ พรินเซส ราว 3,700 คน ถูกกักกันโรคอยู่บนเรือ

เรือสำราญอีกลำหนึ่งคือ เรือเอ็มเอส เวสเตอร์ดัม (MS Westerdam) ถูกปฏิเสธไม่ให้เทียบท่าจากหลายประเทศในเอเชีย เพราะเกรงว่าจะมีผู้ติดเชื้ออยู่บนเรือ

แต่ในที่สุดเรือสำราญลำนี้ก็สามารถเข้าเทียบท่าได้ที่เมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อบนเรือ โดย ผู้โดยสารที่ขึ้นจากเรือได้รับการต้อนรับจาก นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา เป็นการส่วนตัว และไม่มีใครถูกกักกันโรค

อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันต่อมา ผู้หญิงคนหนึ่งที่โดยสารมากับเรือลำดังกล่าว ถูกตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากเดินทางเข้าไปยังมาเลเซีย

ขณะนี้กำลังมีการพยายามแกะรอยผู้โดยสารคนอื่น ๆ ของเรือลำนี้ที่เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึง มาเลเซียและไทย และบางส่วนที่ได้เดินทางไปยังสหรัฐฯ และแคนาดา

หลายประเทศระบุว่า จะไม่ให้ชาวต่างชาติที่เคยโดยสารเรือลำดังกล่าวเข้าประเทศ

ขณะนี้ยังคงมีแขก 255 คน และลูกเรือ 747 คน อยู่บนเรือเอ็มเอส เวสเตอร์ดัม ขณะที่อีกกว่า 400 คน ถูกส่งไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญของกัมพูชา เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อ