สหราชอาณาจักรแต่งตั้ง มาร์ก กูดดิง เป็นเอกอัครราชทูตประจำไทยคนใหม่

มาร์ก กูดดิง

ที่มาของภาพ, UK Government

เว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักรเผยแพร่ประกาศการแต่งตั้งนายมาร์ก กูดดิง เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยเขาจะเข้ารับตำแหน่งราวเดือนมิถุนายน 2021

นายกูดดิงเป็นนักการทูตที่เชี่ยวชาญด้านจีนและสหภาพยุโรป (อียู) และเป็นเอกอัครราชทูตจากสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทยคนที่ 2 ที่ประกาศตัวว่าเป็นเกย์ โดยเขาจะมารับหน้าที่ต่อจาก นายไบรอัน เดวิดสัน ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นเกย์เช่นกัน

ก่อนหน้านี้ นายกูดดิง ดำรงตำแหน่ง อำนวยการฝ่ายสหภาพยุโรป (โครงการความร่วมมือสหราชอาณาจักร-ยุโรป ในอนาคต หรือ Future Partnership) ของกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร ระหว่างปี 2018-2019

นายกูดดิงมีความเชี่ยวชาญด้านจีนเป็นพิเศษโดยเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่กงสุลที่นครเซี่ยงไฮ้ รับผิดชอบงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สื่อและประชาสัมพันธ์ ปี 2002-2004 และเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเมืองที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างปี 2014-2017

นอกจากนี้ เขายังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ เอกอัครราชทูตประจำกัมพูชา (2011-2013) ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ (หรือเทียบเท่าตำแหน่งอัครราชทูตสำหรับประเทศในเครือจักรภพ) ประจำศรีลังกาและมัลดีฟส์ (2008-2011) และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (2006-2008)

คำบรรยายวิดีโอ,

LGBT : ทูตอังกฤษประจำไทย คู่สมรสเพศเดียวกันลูก 3

ชูการค้า และ สิทธิความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBT

นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย 2 ราย ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งนี้ ดังนี้

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มองว่า ปัจจัยภายในสหราชอาณาจักรเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐิจเนื่องมาจากการถอนตัวจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit และ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ นโยบายต่างประเทศของอังกฤษต่อไทยไม่ต่างจากช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ที่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐิจระหว่างไทยกับอังกฤษ

ที่มาของภาพ, Facebook/Titipol Phakdeewanich

คำบรรยายภาพ,

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช และ นายไบรอัน เดวิดสัน

ส่วนการแต่งตั้งทูตอังกฤษที่เป็นเกย์เป็นการแสดงบทบาทของอังกฤษอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQI -- เลสเบียน (Lesbian), เกย์ (Gay), ไบเซ็กชวล (Bisexual), คนข้ามเพศ (Transgender), ผู้ที่ไม่จำกัดกรอบทางเพศ (Queer) และผู้มีสภาวะเพศกำกวม (Intersex) เพราะการแต่งตั้งนี้แสดงให้เห็นถึง การยึดหลักความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความแตกต่างด้านเพศสภาพ

"ผมมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQI ในประเทศไทยและอาเซียน และแสดงให้เห็นว่าแม้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษมุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐิจแต่อังกฤษก็ยังไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและอาเซียน"

ที่มาของภาพ, Virot Ali

คำบรรยายภาพ,

วิโรจน์ อาลี อาจารย์ด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

วิโรจน์ อาลี อาจารย์ด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์ว่า การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจมาประจำประเทศไทย อาจสะท้อนนโยบายของรัฐบาลอังกฤษที่ต้องการเพิ่มความสำคัญทางการค้ากับประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน หลังอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแล้ว

"ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอังกฤษต้องมาเป็นอันดับ 1 เราคงเห็นการดำเนินการเพือส่งเสริมประชาธิปไตยที่ลดลง"