ทำความรู้จักคลองสุเอซจากตัวเลขสำคัญ

ทำความรู้จักคลองสุเอซจากตัวเลขสำคัญ

ขณะที่เรือเอเวอร์ กิฟเวน (Ever Given) ยังคงขวางคลองสุเอซอยู่ เราลองดูตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ที่ช่วยอธิบายว่า ทำไมคลองสุเอซจึงมีความสำคัญต่อทุกคนทั่วโลกอย่างมาก