โควิด-19 : ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่าง 8 สัปดาห์ วิจัยอังกฤษชี้ช่วยกระตุ้นภูมิสู้เดลตาได้ดีที่สุด

NHS worker preparing to inject a Covid vaccine

ที่มาของภาพ, Getty Images

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเผยว่า ผลการทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิดของบริษัทไฟเซอร์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างเข็มแรกและเข็มที่สองเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ชี้ชัดว่ายิ่งเว้นระยะนานขึ้นเท่าไหร่ ระดับของแอนติบอดีหรือสารภูมิคุ้มกันรวมทั้งจำนวนทีเซลล์ผู้ช่วย (helper T-cell) ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าทีมวิจัยในโครงการ The Pitch ซึ่งทำการศึกษาข้างต้นให้คำแนะนำว่า ผู้รับวัคซีนไฟเซอร์ควรทิ้งช่วงห่างก่อนฉีดเข็มที่สองนาน 8 สัปดาห์จะดีที่สุด เพื่อไม่ให้เร็วหรือช้าเกินไปสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา ซึ่งกำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกในขณะนี้

กระทรวงสุขภาพและการดูแลสังคมของสหราชอาณาจักร (DHSC) เป็นผู้เผยแพร่รายงานวิจัยข้างต้นซึ่งทำการทดลองกับบุคลากรทางการแพทย์ 503 คน ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้

กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม โดยบางกลุ่มเว้นระยะการฉีดที่ 3-4 สัปดาห์ตามคำแนะนำดั้งเดิมของผู้ผลิตวัคซีน ในขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ทิ้งช่วงห่างในการฉีดเข็มที่สองมากขึ้น โดยกลุ่มที่เว้นระยะนานมากที่สุดทิ้งช่วงห่างถึง 10 สัปดาห์

ที่มาของภาพ, Reuters

ผลการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีหลังฉีดเข็มที่สองไปแล้ว 1 เดือน ปรากฏว่าทั้งกลุ่มที่เว้นระยะการฉีดสั้นและกลุ่มที่ทิ้งช่วงนาน ต่างมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง โดยมีแอนติบอดีในระดับสูงและทีเซลล์มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างแข็งขัน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เว้นระยะการฉีดนานถึง 10 สัปดาห์ จะมีระดับของแอนติบอดีสูงกว่าและมีสัดส่วนของแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัสกลายพันธุ์มากกว่า นอกจากนี้ยังมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า "ทีเซลล์ผู้ช่วย" (helper T-cell) อยู่มากกว่าด้วย ซึ่งเซลล์ชนิดนี้ทำงานสนับสนุนระบบความจำของภูมิคุ้มกันร่างกาย

ผลวิจัยที่ออกมาล่าสุดนี้สนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งก่อนหน้านี้มีนโยบายให้ร่นระยะเวลาทิ้งช่วงระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มสองของไฟเซอร์ จากเดิม 12 สัปดาห์มาเป็น 8 สัปดาห์

ทางการอ้างเหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าวว่า สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปจากตอนแรก ซึ่งขณะนี้สหราชอาณาจักรมีวัคซีนในครอบครองเพียงพอแล้ว ทำให้ไม่ต้องประวิงเวลารอการจัดส่งเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอีก รวมทั้งมีความจำเป็นต้องเร่งให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ครบ 2 โดสโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่าง ๆ

ที่มาของภาพ, EPA

ศาสตราจารย์ ซูซานนา ดูอานชี่ หัวหน้าทีมวิจัยบอกว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอย่างรอบด้านแล้ว เห็นควรเว้นระยะการฉีดวัคซีนที่ 8 สัปดาห์ เพราะการทิ้งช่วงถึง 10 สัปดาห์ตามผลการทดลองที่ดีที่สุดก็จะล่าช้าเกินไป แต่หากทิ้งช่วงสั้นกว่า 8 สัปดาห์ วัคซีนเข็มสองจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

คำแนะนำข้างต้นมีข้อยกเว้น ในกรณีของผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบที่ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้ที่จะรับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โดยกรณีเช่นนี้ให้เว้นระยะการฉีดวัคซีนสั้นลงเป็น 4 สัปดาห์ได้

นายนาดิม ซาฮาวี รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องวัคซีนของสหราชอาณาจักรแถลงว่า ผลวิจัยดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันถึงการตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาลสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ เขายังเรียกร้องให้ประชาชนรีบมารับวัคซีนให้ครบสองเข็มโดยเร็ว และเผยว่าเตรียมจัดวัคซีนอีกหลายล้านโดสให้กับกลุ่มเสี่ยง เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกเข็มหนึ่งในเดือนกันยายนนี้