โลกจะสูญเสียประชากรหญิงเกือบ 5 ล้านคนก่อนปี 2030 เพราะการทำแท้งเลือกเพศทารก

Baby girl

ที่มาของภาพ, Getty Images

ทารกหญิงถึง 4.7 ล้านคนจะไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกในช่วงทศวรรษนี้ เนื่องจากการทำแท้งเพื่อเลือกเพศทารกและการฆ่าทารกหญิงแต่แรกเกิด ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมเจือปนด้วยอคติทางเพศรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและอินเดีย

ทีมนักวิจัยนานาชาติซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ประชากรศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เผยผลการศึกษาข้างต้นในวารสารการแพทย์ BMJ Global Health ฉบับล่าสุด โดยระบุว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดของทารก 3,260 ล้านคน จาก 204 ประเทศและดินแดน จนได้พบว่ามี 12 ประเทศที่สัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงของทารกที่เกิดมาบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติอย่างชัดเจน และมีอีก 17 ประเทศที่มีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นในอนาคต

นับแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้ทราบเพศของทารกในครรภ์ได้ก่อนคลอด ทำให้เกิดการทำแท้งเพื่อขจัดทารกหญิงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนประชากรหญิงใน 12 ประเทศ เช่น จีน, อินเดีย, แอลเบเนีย, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, เวียดนาม ต้องขาดหายไปราว 25-45 ล้านคน ตลอดช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

การที่เพศหญิงถูกมองว่าไม่สามารถสืบสกุลและเป็นภาระหนักในการเลี้ยงดู รวมทั้งพ่อแม่อาจต้องจ่ายเงินสินสอดก้อนโตให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเมื่อลูกสาวถึงวัยสมรส ทำให้ทารกหญิงไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จีนและอินเดียมีรายงานกรณีดังกล่าวในระดับสูงมาก คิดเป็น 95% ของกรณีที่เกิดขึ้นทั่วโลก จนทำให้ปัจจุบันทั้งสองประเทศประสบปัญหาผู้ชายขาดแคลนคู่แต่งงาน นำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง เช่นการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี

ที่มาของภาพ, Getty Images

นอกจากทารกหญิง 4.7 ล้านคน ที่จะไม่ได้เกิดมาในช่วงสิบปีข้างหน้านี้แล้ว ทีมผู้วิจัยยังคาดการณ์ว่าภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้หรือราวปี 2100 จะมีทารกหญิงที่ถูกทำแท้งหรือถูกฆ่าแต่แรกเกิดอีก 5.7 ล้านคน ในกลุ่ม 12 ประเทศที่มีสัดส่วนระหว่างประชากรชายและหญิงไม่สมดุลในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหาความไม่สมดุลระหว่างประชากรทั้งสองเพศเริ่มลดลง เนื่องจากจีนและอินเดียต่างใช้มาตรการสนับสนุนให้พ่อแม่เลี้ยงดูทารกหญิง และออกกฎหมายห้ามการทำแท้งเพื่อเลือกเพศทารกแล้ว

แต่ถึงกระนั้น ทีมผู้วิจัยก็ยังเตือนว่ามาตรการแก้ไขที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ เพราะมีความเป็นไปได้ที่ประเทศซึ่งพ่อแม่มีแนวโน้มจะเลือกลูกชายมากกว่าลูกสาว เช่นปากีสถาน, อียิปต์, แทนซาเนีย, อัฟกานิสถาน, กลุ่มประเทศทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา จะเสี่ยงขยับเข้าใกล้การมีสัดส่วนระหว่างเพศของประชากรที่บิดเบี้ยวยิ่งขึ้น โดยอาจมีประชากรชายสูงกว่าหญิงได้ถึงเกือบร้อยล้านคนในอนาคตอันใกล้