โควิด-19 : เด็กอินเดียเผชิญภาวะขาดสารอาหารท่ามกลางวิกฤตการระบาดใหญ่

โควิด-19 : เด็กอินเดียเผชิญภาวะขาดสารอาหารท่ามกลางวิกฤตการระบาดใหญ่