ผู้ป่วยโควิดเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดสูงกว่านับร้อยเท่า เมื่อเทียบกับผู้ได้รับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

กราฟิก

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

ภาพขยายของเม็ดเลือดที่เกาะตัวกันขณะที่เกิดลิ่มเลือด

แม้ก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่า วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าสามารถทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นได้ในบางครั้ง ซึ่งลิ่มเลือดนี้มีอันตรายร้ายแรงจนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ แต่ผลการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดกลับชี้ว่า ผู้ติดเชื้อโควิดมีความเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดสูงกว่าผู้ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนมาก

รายงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal (BMJ) ฉบับล่าสุด โดยผลการศึกษานี้ได้ช่วยเน้นย้ำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่จะให้คุณประโยชน์มหาศาล เทียบไม่ได้กับความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงซึ่งมีอยู่ต่ำมาก

ทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ได้รับวัคซีนโควิด 29 ล้านคน ระหว่างเดือนธันวาคมของปีก่อนถึงเดือนเมษายนของปีนี้ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด 1.8 ล้านรายด้วย โดยมองหากรณีที่มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นภายใน 28 วัน หลังการฉีดวัคซีนหรือหลังการติดเชื้อ

ผลปรากฏว่าในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าทุก 10 ล้านคน จะมีเพียง 107 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต เนื่องจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำซึ่งทำให้เลือดออกจากอวัยวะภายในได้ แต่ความเสี่ยงนี้ก็ยังต่ำกว่าอัตราที่เกิดในกลุ่มผู้ติดเชื้อถึง 9 เท่า

สำหรับกรณีเกิดลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดนั้น ในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าทุก 10 ล้านคน จะมีเพียง 66 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตด้วยเหตุนี้ คิดเป็นอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเกือบ 200 เท่า

ที่มาของภาพ, Reuters

ในกรณีของผู้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์นั้น พบการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 143 ราย ในทุก 10 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเกือบ 12 เท่า

ศาสตราจารย์แคโรล คูป์แลนด์ นักวิจัยอาวุโสของอ็อกซ์ฟอร์ดยังชี้ว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงเป็นลิ่มเลือดหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนั้น มีอยู่เพียงในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นในกรณีของไฟเซอร์ โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะสูงขึ้นในช่วง 15-21 วันหลังฉีดวัคซีนเข็มแรก ส่วนความเสี่ยงต่อภาวะเกล็ดเลือดต่ำหลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จะมีอยู่สูงในช่วง 8-14 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรกเท่านั้น

"ในขณะที่ความเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีน มีโอกาสจะเกิดสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 และ3 หลังฉีดเข็มแรก แต่ความเสี่ยงแบบเดียวกันในกลุ่มผู้ป่วยโควิด กินระยะเวลายาวนานกว่า โดยมีความเสี่ยงสูงจะเกิดลิ่มเลือดตลอดช่วง 28 วันหลังการติดเชื้อ" ศ. คูป์แลนด์กล่าว